Články

Cyklus o manželství 2023

Aktuality, Cyklus o manželství | Kateřina Černá | 19.4.2023 19:30

Srdečně zveme snoubenecké páry především z akademického prostředí k přednáškám Cyklu o manželství 2023, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme ve středu 19. dubna a budeme se setkávat do 24. května vždy v 19.30 v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora. Informace dostanou účastníci předem e-mailem.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům.

Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 500 Kč/pár (dar převodem na farní účet 1933882329/0800 s var. symbolem 5555 nebo na místě - potvrzení o daru vystavíme na vyžádání).

Přihláška ke kurzu ZDE.

Program:

19. 4. Alice Derflová: Manželství ve vztahu k rodičům
26. 4. Martin Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě
  3. 5. Michal Petr: Dynamika partnerských vztahů
10. 5. Martin Staněk: Svatební obřad a manželský slib
17. 5. Marek Orko Vácha: Manželství a bioetika
24. 5. Martin Staněk: Spiritualita rodiny

Na setkání se těší
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura:

Alice Derflová doporučuje:
Louis Evely: Láska a manželství
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině
Isabelle Nazare - Aga: Nenechte sebou manipulovat

a pro milovníky obtížně srozumitelných textů:
Verena Kast: Otcové a dcery, matky a synové

Michal Petr doporučuje:
Gary Chapman: Pět jazyků lásky

Martin Staněk doporučuje:
Louis Evely: Láska a manželství
Anselm Grün: Svátost manželství
Aselm Grün, J. U. Rogge: Když se děti ptají na Boha

Související články

Kateřina Černá

Komentáře