Samuel Prívara

P. Ing., Ing. Samuel Prívara SJ, Ph.D

kontakt: [email protected]

přítomnost ve farnosti (v akademickém roce, tedy říjen - červen):  
úterý – zpovídání, duchovní pohotovost 17.15-17.45 
čtvrtek – zpovídání, duchovní pohotovost 19.00-21.00
mše sv. – podle farního kalendáře

Samuel Prívara se narodil roku 1984 v Trenčíně. Vystudoval Kybernetiku a měření na ČVUT v Praze a Financial Engineering na VŠE v Praze. Doktorské studium absolvoval v Praze a v Curychu. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 4. října 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku. První sliby složil 13. října 2015 v Mnichově. Poté studoval filozofii na jezuitské Hochschule für Philosophie v Mnichově. Teologii studoval v Madridu. Dne 6. února 2021 přijal v Madridu z rukou kardinála Carlose Osora Sierry jáhenské svěcení. 25. 6. 2021 přijal z rukou biskupa Mons. Tomáše Holuba na Velehradě kněžské svěcení. Od 1. 7. 2021 je ustanoven farním vikářem (kaplanem) v pražské Akademické farnosti. Zároveň zůstává kaplanem Vysokoškolského katolického hnutí Praha u sv. Ignáce v Praze.

Rozhovor se Samuelem Prívarou: Věděl jsem, že to musím zkusit
Rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore
Články S. Prívary na portálu Psychologie.cz

10 min videosestřih kněžského svěcení na Velehradě

fotogalerie

Téměř full verze kněžského svěcení na Velehradě