Samuel Prívara

P. Ing., Ing. Samuel Prívara SJ, Ph.D

farní vikář Akademické farnosti
dále také: koordinátor Vysokoškolského katolického hnutí

kontakt: [email protected]

Samuel Prívara se narodil roku 1984 v Trenčíně. Po gymnáziu vystudoval Kybernetiku a měření na ČVUT v Praze a Financial Engineering na VŠE v Praze. Doktorské studium absolvoval v Praze a v Curychu. Do Tovaryšstva vstoupil 4. října 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku. První sliby složil 13. října 2015 v Mnichově. Poté studoval filozofii na jezuitské Hochschule für Philosophie v Mnichově. Teologii studoval v Madridu. Dne 6. února 2021 přijal v Madridu z rukou kardinála Carlose Osora Sierry jáhenské svěcení. 25.6. 2021 přijal z rukou biskupa Mons. Tomáše Holuba na Velehradě kněžské svěcení. Od 1. 7. 2021 je ustanoven farním vikářem (kaplanem) v pražské Akademické farnosti. Zároveň zůstává kaplanem Vysokoškolského katolického hnutí Praha u sv.Ignáce v Praze.

Jak jsem se stal jezuitou

Rozhovor se Samuelem Privarou: Věděl jsem, že to musím zkusit.

10 min videosestřih kněžského svěcení na Velehradě

fotogalerie

Téměř full verze kněžského svěcení na Velehradě