Tomáš Halík

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.                                     

Kromě kázání a liturgie se ve farnosti věnuje zejména pravidelnému duchovnímu vedení (svátosti smíření, duchovní rozhovory a konzultace), vede kurzy přípravy dospělých ke křtu, k biřmování a k prvnímu přijímání a věnuje se přednáškové činnosti.

kontakt ve farních záležitostech: [email protected]

přítomnost ve farnosti (v akademickém roce, tedy říjen - červen):
úterý – mše sv. 18.00-19.00, Kurzy základů víry 20.00-21.30, (není-li v kalendáři akcí uvedeno jinak)
čtvrtek – zpovídání 19.00-21.00,
neděle – mše sv. ve 14.00 a ve 20.00 (není-li v kalendáři akcí uvedeno jinak)

Životopis (převzato z Halik.cz)

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora, od 1.X. 2004 farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu.

Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech 6 kontinentech, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, slovinštině, chorvatštině, maďarštině, ukrajinštině, nizozemštině, turečtině a čínštině.

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011), Rytířského kříže řádu za zásluhy, uděleného prezidentem Polské republiky (2012), Templetonovy ceny (obdoba Nobelovy ceny) za teologii (2014) a čestného doktorátu Oxfordské university.