Jan Regner

P. ThLic. Mgr. Jan Regner SJ Th.D

  • farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha (od r.2010)
  • dále také:  farní vikář u kostela sv. Štěpána v Praze 2

Narodil se 10. července 1974 v Náchodě. Po maturitní zkoušce v Praze krátce pracoval jako umělecký řezbář a sochař v Ateliérech Břetislava Kafky pro práce chrámové v Červeném Kostelci. Školní rok 1993-94 strávil v Teologickém konviktu v Litoměřicích a rok následující pak ve vojenské službě. V roce 1995 vstoupil k jezuitům. V letech 1997-2000 studoval filozofii v Krakově. Od srpna 2000 do září 2001 působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. Od září 2001 do června 2002 dále spolupracoval s českou redakcí, především v rámci cyklu vzdělávacích pořadů Víra a rozum a jako webmaster internetových stránek RadioVaticana.cz. V letech 2001-2005 studoval teologii na římské Gregoriánské univerzitě. Od června 2004 do dubna 2007 působil v Praze při kostele sv. Ignáce. V letech 2004-2006 pracoval v redakci bulletinu Jezuité, nejprve jako předseda redakční rady, později jako odpovědný redaktor. V roce 2006 obhájil na KTF UK diplomovou práci. Nyní je odpovědným redaktorem internetových stránek českých jezuitů a od dubna 2007 připravuje dizertaci z fundamentální teologie ve Frankfurtu nad Mohanem. Od dubna 2010 působí opět v Praze při kostele sv. Ignáce a v akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora.

Korespondence: Rezidence Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2

kontakt: regner@farnostsalvator.cz

přítomnost ve farnosti:

Po dobu řádové formace na Šrí Lance od 1.9. 2016 do 1.9. 2017 není ve farnosti přítomen. 


úterý 17.00-18.30 duchovní pohotovost, 19.00-20.00 mše sv.
čtvrtek 20.00-22.00 zpovídání
neděle ve 14.00 viz kalendář akcí, ve 20.00 zpravidla ano

rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore