Petr Vacík

P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ

  • farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha
  • dále také: ředitel Exercičního domu v Kolíně

Petr Vacík (*1977) vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během pražských studií na střední škole konvertoval a nechal se pokřtít. Vystudoval nejprve analytickou a environmentální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 2000. Studoval pak filozofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově. V letech 2004-6 získal kvalifikaci k dávání duchovních cvičení ve Švýcarsku, pracoval jako pastorační asistent v Akademické farnosti Praha, dával duchovní cvičení a začal spolupracovat na menších projektech s českými médii. V roce 2006 odešel do Říma, kde pracoval ve Vatikánském rozhlase a studoval teologii na Papežské Gregoriánské Univerzitě. Specializoval se pak ve studiu spirituální teologie na Graduate Theological Union v kalifornské Berkeley. Z USA do České republiky se vrátil v létě roku 2011 a je farním vikářem Akademické farnosti Praha. Zabývá se mj. různými druhy duchovních cvičení (kontemplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění, zvláště pak fotografií a filmem. Nikdy nebyl na Antarktidě…

Korespondence:  Ječná 2, 120 00 Praha 2
kontakt: vacikmail@gmail.com     

přítomnost ve farnosti (sledujte prosím farní webový kalendář):

 

Fotografie: