Články

Aktuality

 • 6 6
  Fotografie z naší Noci kostelů zveřejněny
  Aktuality | Martin Stanek | 6.6.2013 15:26
 • 3 6
  Salvátor se vrací do Kolína - novinky kolem exercicií

  S velikou radostí vám oznamujeme, že od tohoto léta naše Akademická farnost Praha začne spolupracovat na vedení jezuitského Exercičního domu v Kolíně. Znamená to především návrat a zintenzivnění příležitostí k duchovním cvičením. Lidé od Salvátora začali jezdit do Kolína v akademickém roce 2004-2005  s Petrem Vacíkem a záhy postupně i s Janem Regnerem a Denisou Červenkovou. Po osmi letech provizorního vztahu s jezuitským exercičním domem se letos v létě mění situace. Ředitelem domu bude Petr Vacík a Salvátor se tak do Kolína vrací jako do prostoru, který bude konsekventně kultivován pro potřeby exercicií. Podařilo se nám z více než třiceti zájemců vybrat nového manažera kolínského kláštera. Bude jím pan Michal Záhora, dosavadní ředitel taneční konzervatoře Duncan Centre v pražském Bráníku. Vstupujeme do nové fáze naší práce s radostí a nadějí.

   

  Duchovní cvičení pokládám za jednu z nejcennějších a nejplodnějších pastoračních aktivit naší farnosti. Proto považuji za velmi dobrou zprávu, že klášterní objekt v Kolíně se stává v jistém smyslu "exteritoriálním územím"  Nejsvětějšího Salvátora -  a rád bych povzbudil všechny, kterým záleží na jejich duchovním růstu, aby hojně využívali program, který se tam nabízí. 

  Tomáš Halík

   

  Do Kolína jsem začal jezdit dávat exercicie ještě jako jáhen, od roku 2004. Když se vrátil ze Švýcarska kolega Petr Vacík, začal jsem s ním úzce spolupracovat. Vnímám žízeň dnešního člověka po spiritualitě a pokládám ji za znamení doby. I proto považuji duchovní doprovázení za své nejdůležitější poslání. Do Kolína se rád vracím a těším se, že se snad podaří tamější dům ještě více zušlechtit a zároveň rozšířit okruh spolupracovníků, aby mohla naše služba posloužit více lidem a přinést hojné duchovní plody.

  Jan Regner

   

  Od té doby, co spolupracujeme na kolínských exercicích, vidím, že duchovní život je nejen velice zajímavý, ale dokonce, že mě i baví doprovázet druhé na jejich cestě. Pár dní v tichu kláštera někdy dělá zázraky. Doporučuju vyzkoušet!

  Denisa Červenková

  Velmi se těším na to, že Salvátor bude mít nyní svůj kompatibilní klášter, exerciční dům a chalupu – vše v jednom. Přijde mi, že potkáváme tři typy lidí: ti, kteří na exercicie jezdí, ti, kteří se bojí, protože neví, o co jde, a ti, kteří se tam už dlouho nemohou dostat, protože poptávka převyšuje nabídku. Doufám, že s tím druhým a třetím se nám podaří pohnout. Exercicie jsou největším pokladem jezuitů a mně je radostí se o něj dělit.

  Petr Vacík

   

  Nabídka a prosba

  Zde (a v červnovém čísle Salvatore) naleznete termíny duchovních cvičení od léta až do Vánoc.

  Zároveň vás prosíme o pomoc a spolupráci při kultivování kolínského kláštera, který nyní můžeme v plné míře používat a také za něj jsme spoluodpovědní. Hledáme tedy spolupracovníky na dobrovolnické bázi. Pokud si myslíte, že byste mohli být něco platní svými dovednostmi, znalostmi, svým časem nebo prostředky, prosíme, ozvěte se nám osobně nebo emailem, abychom mohli vytvořit databázi lidí, kteří jsou ochotni nám pomoci při práci na kolínském klášteře a jeho zahradě. Půjde o jakýsi restart, upgrade a update. Samotná existence exercičního domu v kolínském klášteře bude nyní závislá na lidech, kteří nám s tím pomohou.

  Založili jsme facebookovou skupinu Kolínský klášter, kterou budeme používat jako jednu z platforem pro informace o dění v Kolíně. Pro kontakt a informace používejte adresu [email protected]

   

  *******

  Termíny exercicií v Kolíně

  červenec-prosinec 2013

   

  Kurz 001 Uspořádat si život (7 dní)

  7.-14. 7.2013, neděle 18:00 až neděle odpoledne

  Intenzivní ignaciánské exercicie určené především těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený život, manželství, kněžství). Předpokladem účasti je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první duchovní cvičení v životě). Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Při přihlašování zmiňte svou motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 3.430,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.740,- Kč.

   

  Kurz 002 Prodloužený víkend pro rodiny (4 dny)

  Kolín, 14.-18.8.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu rodičovství a výchovy. Do přípravy programu se lze zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve spolupráci s manželi Zimmelovými a Dlabovými.  Cena ubytování dospělých s plnou penzí 1.960,- Kč, osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč, děti dle dohody.

   

  Kurz 006 Ignaciánské mini-exercicie (5 dní)

  21.-26.9.2013, sobota 18:00 až čtvrtek odpoledne

  Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v naprostém mlčení a s denním individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou předloženy biblické texty. Vhodné i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 2.450,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.960,- Kč.

   

  Kurz 007 Víkend otevřených dveří

  27.-29.9.2013, kdykoli mezi pátkem večer a nedělí odpoledne

  Přijeďte se podívat, prohlédnout si klášter a zahradu, dozvědět se něco o exerciciích, odpočinout si, opéct si buřty, projít se v přírodě nebo pomoct s něčím na zahradě... Zájemcům zašleme podrobnější program víkendu. Lze přijet jen po ohlášení, zůstat můžete, jak dlouho chcete. Cena: příspěvek na jídlo, případně na ubytování.

   

  Kurz 008 Filmové exercicie (4 dny)

  2.-6.10.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 009 Mezi duší a Duchem 1 (3 dny)

  10.-13.10.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

  Dny usebrání s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další práci na sobě a duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během kurzu se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.480,- Kč.

   

  Kurz 011 Filmové exercicie (4 dny)

  24.-28.10.2013, čtvrtek 18:00 až pondělí odpoledne (státní svátek)

  Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 012 Sádhana (2 dny)

  1.-3.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

   

  Kurz 013 Kontemplativní víkend (3 dny)

  7.-10.11.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

  Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací a kontemplativní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Během kurzu se zachovává mlčení, bude možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícími. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

   

  Kurz 014 Exercicie s Desaterem (4 dny)

  13.-17.11.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 015 Víkend „Kurzu základů víry“

  22.-24.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

   

  Kurz 017 Mezi duší a Duchem XL (4 dny)

  4.-8.12.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Dny usebrání věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Během kurzu se zachovává mlčení a praktikuje individuální i společná meditace. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Podmínky účasti: absolvovat kurz „Mezi duší a Duchem I.“, znát svůj ennea-typ, být ochoten a schopen intenzivní práce. Doprovází psychoterapeut Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.170,- Kč.

   

  Kurz 018 Víkend „Kurzu základů víry“

  13.-15.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

   

  Kurz 019 Adventní víkend (2 dny)

  20.-22.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkendový kurz nabídne bezprostřední duchovní přípravu a ztišení před oslavou vánočních svátků. Je pozvánkou k meditaci nad biblickými texty, vztahujícími se k narození Ježíše Krista. Součástí budou body k rozjímání, individuální doprovázení a bohoslužba. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

   

  *******

   

  Proč exercicie?

  Exercicie neboli duchovní cvičení jsou snahou o zkvalitnění našeho duchovního života a života vůbec. Pod pojem „duchovní cvičení“ se vejdou jakékoli aktivity, které k tomuto cíli napomáhají, tedy modlitba, meditace, kontemplace, investice do procesu sebepoznání a prohloubení schopnosti zdravého lidského vhledu do reality. Exercicie jsou tradiční složkou spiritualit všech náboženství a mají nám pomoci osvobodit se od zlozvyků (včetně těch duchovních) a zdravě rozvinout celou naší osobnost. Různé typy exercicií jsou cestami k odpovědi na naše otázky typu Jak se mám naučit modlit či meditovat? Jak mohu uzdravit a prohloubit svůj vztah k Bohu, k sobě a k lidem? Jak se mohu naučit žít realitu mého všedního dne lidštěji a duchovněji?

   

  Jak se přihlásit?

  Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz samostatným emailem.

   

  Jak to probíhá?

  Podle typu exercicií je den zaplněn společnými nebo individuálními cvičeními v meditaci, modlitbě, práci s Biblí, s filmem atd. I čas na pobyt v přírodě, odpočinek a možnost práce na zahradě se ukazují jako plodná a oblíbená duchovní cvičení.

   

  Kolik to stojí?

  Příspěvek na ubytování a plnou penzi je 490,- Kč za den, studentům a lidem s nízkými příjmy poskytujeme 20% slevu. Skutečné náklady jsou vyšší, závisíme tedy i na darech.

   

  Kdo tam může?

  Každý. Podmínkou účasti na kurzech nebo pobytu v klášteře je slušnost a respekt k ostatním. Na exercicie přijíždějí pravidelně i tzv. nevěřící, hledající nebo praktikující v jiných duchovních tradicích než je křesťanství. Počítá se i s naprostými začátečníky, pokud není uvedeno jinak.

   

  Kde to je?

  V bývalém kapucínském klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy.

  Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

   

  Další informace na adrese [email protected], ptáte-li se na konkrétní kurz, uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu.

  Aktuality | Martin Stanek | 3.6.2013 20:41
 • 3 6
  Uzavírka Klementina versus akce v kostele

  Veškerý progam naší farnosti běží jako obvykle s výjimkou Filmového klubu v Městské knihovně, který se ruší.

  Na akce, které neprobíhají v kostele, ale v sakristii nebo v kryptě (přednáška, modlitební setkání), je umožněn vstup pouze přes vrátnici z Mariánského náměstí, u závory je třeba nahlásit, že jdete do kostela Nejsv. Salvátora. Akce v kostele (mše sv., koncert) jsou přístupné samozřejmě hlavním vchodem do kostela jako obvykle. Ministranti, hudebníci a další personál samozřejmě mohou vstupovat do sakristie zadem z Klementina, platí zde to, co je psáno výše.

   

  Aktuality | Martin Stanek | 3.6.2013 10:20
 • 2 6
  Zakončení akademického roku a narozeninové party 11.6. 19.00 – 23.00
  Aktuality | Martin Stanek | 2.6.2013 20:32
 • 2 6
  Zrušeno! Literárně - hudební večer: Vladimír Holan 3.6. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.6.2013 20:00
 • 20 5
  Virtuální prohlídka kostela během postní instalace Patrika Hábla

   

  Aktuality | Martin Stanek | 20.5.2013 11:10
 • 15 5
  Prezentace vydání Kunst und Kirche s důrazem na salvátorské instalace
  Aktuality | Martin Stanek | 15.5.2013 18:47
 • 15 5
  Ve fotogalerii přibyly fotografie z Velikonoc a z postní instalace

  Velikonoce 2013       postní instalace P.Hábla

  Aktuality | Martin Stanek | 15.5.2013 15:37
 • 13 5
  Píseň písní / znějící chrám 22.5. (20.00)

   

   

  Akademický kostel Nejsv. Salvátora

  středa 22. května 2013 ve 20:00 hodin

  Sofia Gubajdulina: Orfeova lyra Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten Slavomír Hořínka: Umírám láskou (světová premiéra)
   
  Helena Dvořáková – Milá, Lukáš Hlavica – Milý, Barbora Sojková – soprán, Marian Krejčík – baryton Jan Fišer – housle, Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel Teresie Bečková a Norbert Schmidt – koncept Magdalena Bartáková – výtvarná spolupráce, Vladimír Burian – lightdesign
   
  vstupenky pro farnost budou k dispozici  v neděli 19.5. po večerní mši sv.
   
  Originální projekt Orchestru BERG inspiroval text biblické Písně písní. Ve světové premiéře zazní prostorová kompozice Slavomíra Hořínky Umírám láskou, která vychází z nového českého přebásnění Písně písní Danielem Rausem. Celý kostel Nejsvětějšího Salvátora naplní hudba a vytvoří z něj nejen živoucí hudební nástroj, který posluchače vtáhne a obejme, ale i svět, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém. Koncert se koná v rámci letošní sezóny Orchestru BERG. Jeho šéfdirigent a zároveň dramaturg Peter Vrábel k celkovému charakteru večera dodává: „Budeme si hrát s akustikou a prostorovým pojetím zvuku, pro každou ze skladeb budou hudebníci po prostoru kostela rozmístěni jiným způsobem.“ Orchestr BERG doplní dvojice zpěváků a herců. Fragmentární charakter vybraných textů, zvuk mešních zvonků i pohyb účinkujících v kostele odkazuje ke starobylé tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka. S touto novinkou souzní duchovně laděné kompozice dvou žijících hudebních legend: Arvo Pärta a Sofie Gubajduliny. Její Orfeova lyra vypráví příběh Orfeovy lásky a touhy po Euridice. Orchestr BERG přichází do prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora již podruhé. Po loňském projektu Marianum se ukázalo, že symbióza tohoto progresivního českého tělesa a zdejší Akademické farnosti přináší mimořádně zajímavé výsledky. „Hořínkova prostorová skladba navazuje nejen na zdejší odvážné exkurzy do světa současné hudby, ale i na inovativní umělecké intervence do liturgického prostoru.
   
  Dynamická práce s uměním v kostele nabízí jeho pravidelným i náhodným návštěvníkům tu hravé, tu zcela vážné podněty k vlastnímu přemýšlení, nové pohledy na skutečnosti, které se často mylně domníváme znát tak dokonale, že se nám vytratily z očí i vědomí“, říká architekt a kurátor Norbert Schmidt. „Můj příběh s Písní Šalamounovou začal, když jsem si položil otázku: jak by to asi napsal autor dnes? Začal jsem si ten starodávný text zkušebně přepisovat a najednou přede mnou vystupovala fantastická poezie. Nešlo přestat“, říká Daniel Raus. Útlá knížka zaujala mladého českého skladatele Slavomíra Hořínku natolik, že souhlasil s nabídkou a k textu přistoupil s originální tvůrčí invencí. „Danielovo přebásnění mě nadchlo svojí úsporností. Pokusil jsem se jej výběrem textů ještě více zkoncentrovat do jakési esence dialogu hledání a nalézání.
  To, že tyto dialogy probíhají v liturgickém prostoru je podle mě naprosto jedinečné a vystihuje to podstatu intimity mezi mužem a ženou v její hluboké čistotě a otevřenosti.“
   
  Společný projekt Orchestru BERG, Českého rozhlasu, Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a Centra teologie a umění při KTF UK.
  kontakty pro média: Eva Kesslová, M: 604 205 937, E: [email protected] Teresie Bečková, M: 724 913 538, E: [email protected]  
   
  Slavomír Hořínka (*1980) pochází z Valašského Meziříčí. Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice u Dalibora Hlavy a následně skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě Ivana Kurze a doktorandské studium pod vedením Hanuše Bartoně. Absolvoval také stáž na Conservatorium van Amsterdam (Daan Manneke, Jorrit Taminga, Ned McGovan). Jeho skladby uvedly např. Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Orchestr Berg, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jihočeská komorní filharmonie, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble MoEns, Puellae Cantantes aj. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze. www.horinka.cz
   
  Orchestr BERG je špičkové těleso, které již víc než deset let přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí originální a divácky atraktivní projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače zve do netradičních prostor. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. Na svém kontě má desítky světových premiér a ještě mnohem více premiér českých. www.berg.cz
   
  Daniel Raus – šéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a také přebásnění Písně písní.
   
  Tvůrčí skupina náboženských pořadů Českého rozhlasu pod vedením Teresie Bečkové věnuje zvláštní péči projektům, v nichž se setkává náboženství a umění současným způsobem. Dává prostor novým formám, kdy se posluchače nebo diváka dotýká tajemství či náboženská zkušenost jaksi mimoděk v druhém plánu. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/
   
  Akademická farnost Praha v kostele Nejsv. Salvátora je živým místem setkávání nejen studentů a lidí z akademické sféry, ale i místem dialogu různých světů i náboženství. Množství rozmanitých aktivit dalece přesahuje rámec běžné farnosti, a tak se kostel Nejsv. Salvátora nejen díky svému duchovnímu Mons. Tomáši Halíkovi stal známým i v zahraničí. Velké rezonance dosáhly právě různorodé umělecké projekty, které Halík podporuje, neboť podle něj právě „dnes mohou být náboženství a umění spojenci v zápasu proti banalizaci světa a zpovrchnění života.“
  Farnost na nich spolupracuje s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, což je mezioborová akademická platforma pro současné umění, kulturu a náboženství. Vedle liturgických a uměleckých intervencí v sakrálním prostoru centrum pořádá také přednášky a debatní setkání. Věnuje se i publikační činnosti. Vedoucím CTU je architekt Norbert Schmidt.
   
  Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, Partnerství OSA, Nadace Gideona Kleina Mediální partneři: ČRo – Vltava, Literární noviny, Radio 1, CityBee                

  Aktuality | Martin Stanek | 13.5.2013 12:12
 • 6 5
  DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE DUBEN- ČERVEN 2013
  Aktuality | Martin Stanek | 6.5.2013 13:21