Umělecké intervence a výstavy

Myšlenka ochozů coby výstavního prostoru vznikla v roce 2002 z ohromení nádherným renesančně-barokním prostorem a ze snahy umožnit podobný zážitek i ostatním farníkům.
Kromě samostatných výstav, které se konaly na ochozech kostela, se velkému zájmu těšily i společné výstavy, z nichž lze zmínit kromě jiného např. Fotomaraton nebo Salvátorský salon. 

Zvláštní kapitolou jsou však umělecké intervence do liturgického prostoru. Díla se ve spolupráci s umělci daří vhodně zakomponovat do prostoru kostela, a to především s ohledem na liturgickou dobu. Od konce roku 2009 slouží jednou až dvakrát ročně těmto intervencím nejen upravený presbytář, ale i prostor hlavní lodi či kupole. Svá díla u nás takto dosud instalovali Václav Cigler, Eva Brodská, Václav Sokol, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal, Magdalena Bartáková, Choi Jeonghwa, Matěj Forman, Daniel Pitín, Jaromír Novotný, Michal Škoda, Robert V. Novák, Christian Helwing, Josef Pleskot a další.

Na kvalitu uměleckých intervencí a výstav dohlíží výstavní rada farnosti ve složení: Ing.arch. Mgr. Norbert Schmidt, Mgr. Klára Jirsová, PhDr. Pavla Pečinková CSc., Mgr. Petr Neubert a ThLic. Mgr. Martin Staněk.

Výstavy a instalace doplňují debaty o umění a liturgii, besedy s autory, a v neposlední řadě i doprovodný program pro žáky základních a středních škol. Akademická farnost Praha úzce spolupracuje s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Výstavy a intervence jsou přístupné vždy kolem bohoslužeb, individuálně po dohodě (telefonicky, e-mailem).