Duchovní cvičení

Duchovní cvičení a rekolekce

Naše farnost nabízí možnost duchovních cvičení a exercicií, a to v průběhu celého roku. Exerciční kurzy doprovázejí naši kněží, spolupracovníci a spolupracovnice: jezuita Samuel Prívara, karmelitka Denisa Červenková a další. Rekolekce se konají převážně v Kolínském klášteře.

Zvláštní duchovní cvičení a rekolekce též pořádáme pro katechumeny a biřmovance, frekventanty kurzu Základy víry. Za jejich vedení odpovídají Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk. 

Aktuality