Vysokoškolské katolické hnutí

VKH (vysokoškolské katolické hnutí) je společenstvím lidí, kteří chtějí nabídnout svůj čas a schopnosti do služby církvi a všem, kdo o ni stojí. Máme zájem na tom, aby mohl každý student skrze spolupráci s námi navázat nová přátelství, najít prostředí pro duchovní i osobní rozvoj. Zkrátka, rádi bychom, aby VKH bylo všestranným zázemím po dobu vašich studijních let v Praze. 

VKH Praha vzniklo v 90. letech v Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Postupem času se ale rozrostlo, navázalo spolupráci i s dalšími farnostmi, především s jezuity a jezuitským kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí, a přesunulo většinu svých aktivit do větších a vhodnějších prostor právě ke sv. Ignáci.

Kontakt

Přejete-li si bližší informace o VKH Praha, neváhejte a kontaktujte nás přímo na mail [email protected] nebo [email protected].
Webové stránky VKH s aktuálními informacemi: VKH Praha
Facebook: Facebook VKH Praha

 

Naše akce

Středeční studentské mše

Během akademického roku se scházíme ke slavení mše svaté v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu v 19 hodin. Mši svatou slouží většinou nás kaplan P. Samuel Prívara SJ. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. Bohoslužbu pravidelně hudbou doprovází schola Rytmig. Po mši následuje možnost si popovídat a poznat nové lidi v Družinském sále sousedícím s kostelem sv. Ignáce.

PoVyK

Pondělní Vysokoškolský klub -  scházíme se 1 měsíčně vždy v pondělí od 19 hodin v Družinském sále u kostela sv. Ignáce. Zveme si známé i méně známé hosty, kteří se věnují zajímavým tématům. Můžete se přijít dozvědět něco nového, nejen co se týká oblasti církve a náboženství, ale i partnerských vztahů, sebepoznání, příběhů lidí na okraji společnosti aj. 

ÚTES

Společenství ÚTES se koná jednou za dva týdny v úterý v 19 hodin v prostorách u Ignáce.  Společně se modlíme a formou diskuze probíráme různá témata spojená s naší vírou a duchovním životem. Necháváme však prostor i pro poznávání druhých a „vypnutí“ od všedních povinností. Jsme otevřené společenství a těšíme se na nové tváře i věrné útesáky.

A to není zdaleka všechno!

Zpíváme s Rytmigem, sportujeme s Lazarem, tancujeme na tanečních večerech a na plese. Modlíme se roráty a křížové cesty, občas vyjedeme na víkendovku, pořádáme Pražskou hru aj.

 

Historie

Během let se VKH Praha různě vyvíjelo. Důležitou počáteční etapou byl klub Betánie. Jednalo se o studentský klub, který byl otevřený 11. října 1995 jako informační a komunikační centrum pro pražské, převážně vysokoškolské studenty. Sídlil v prostorách v Jugoslávské ulici č.p. 27, které byly laskavě poskytnuté do pronájmu římsko-katolickou farností u kostela sv. Ludmily na Vinohradech. V prostorách bylo potřebné vykonat náročnou rekonstrukci, která probíhala přibližně jeden rok převážně svépomocí studentů a finančně byla spolu s vybavením klubu zabezpečená hlavně z darů organizace Ackerman Gemeinde, arcibiskupství pražského a dalších sponzorů.

Klub Betanie býval v průběhu školního roku otevřen každý pracovní den od 12 do 18 hodin pro příchozí. Jeho služeb využívali převážně vysokoškolští studenti ze všech vysokých škol, VOŠ, ale byl otevřen v podstatě pro každého. Klub návštěvníkům poskytoval služby knihovny pro presenční půjčení (dnes cca 2000 titulů), čítárny denního tisku a časopisů, dále nabízel údaje o možnostech studia na UK, kontakty na studenty jednotlivých oborů, programy přednášek a akcí Křesťanské akademie, Pastoračního střediska, Studentské farnosti Nejsv. Salvátora, Domu Ignáce Stuchlého, Diakonie ČCE a dalších křesťanských aktivit pro mládež a studenty. Činnost klubu se propagovala formou plakátů na všech VŠ, kolejích a menzách v Praze a prostřednictvím časopisu AD.

Kromě denního programu zajišťoval klub Betanie i pravidelné večerní programy. Těmi byla setkávání studentských společenství, pravidelné besedy o cestování spojené s promítáním diapozitivů, hudební večery, literární večery a také diskusní večery s osobnostmi náboženského i společenského života podporované nadací Vize 97.

Nedlouho po založení klubu začala v jeho rámci fungovat i nekomerční čajovna, ve které skupina nadšenců nabízela více jak 300 druhů čajů za symbolické ceny. VKH taktéž pořádalo množství akcí mimo rámec klubu Betanie, například tématické víkendové akce, výlety, duchovní cvičení, sportovní akce i různé druhy charitativní činnosti. Klub Betanie se stal i zázemím, kde se shromažďovali a školili dobrovolníci pro Studentskou linku důvěry, která byla dalším projektem VKH Praha ve spolupráci s SOS centrem SKP Diakonie ČCE.

Provoz klubu byl zabezpečován členy VKH, tedy v zásadě studenty, kterým většinou vypomáhal mladý muž na civilní službě.

Činnost klubu se postupně omezovala a definitivně byla ukončena vypovězením nájemní smlouvy v roce 2003. Knihovna Betánie byla přesunuta do prostor při kostele Nejsv. Salvátora, kde od září roku 2004 opět funguje jako služba studentům.

VKH Praha ztratila svou půdu pod nohama. Azyl našla v akademické farnosti Nejsv. Salvátora, se kterou již od 90. let spolupracovala. Účastnilo se různých sociálních projektů, podařilo se pokračovat ve filmovém klubu, nově vznikl debatní teologický seminář nebo studentské cechy.

Studentské cechy byly zkraje tisíciletí založeny z iniciativy pastoračního asistenta Martina Staňka pro snížení anonymity lidí potkávajících se v Salvátorském kostele. Cechy byly čtyři. Zemědělsko-matematicko-technický, ekonomicko-právní, medicínsko-přirodovědný a umělecko-humanitní. Cech byl volné uskupení studentů, kteří mají chuť spolupracovat a vyvíjet nějakou činnost spolu s ostatními. Hlavní postavu tvořil cechmistr, který měl cech na starosti. Cech se zúčastňoval společných akcí pro cechy (soutěž cech-test, vzdělávací večery, pouť cechů), ale většinou si program vytvářel individuálně podle toho, jak si ho sami studenti představovali.

Po několika letech cechy přestaly fungovat a v říjnu roku 2010 vznikl nový klub První pokus provozovaný pravidelně každé dva týdny v Kryptě u Salvátora. Jednalo se o diskuzní večery na různá témata s různými hosty. První rok je vedl studentský kaplan Jan Regner SJ. Dalšího roku se ujal předseda VKH Praha Jakub Dubovský. Klub měl velký význam pro formování současného VKH. Během dvou let se vytvořilo společenství lidí, kteří mají na svědomí současné oživení pražského VKH.

Během těchto let také VKH spolupracovalo s jezuity u sv. Ignáce, kteří nabídli k užívání své půdní prostory v jednom z jejich dvou domů na Žižkově. Takže po devíti letech čekání se VKH Praha dočkalo svých vlastních prostor a tím i možnosti pro opětovné rozšíření svých aktivit. V roce 2018 nám jezuité vyhradili podkrovní prostory přímo u Ignáce, kde se nyní pořádá většina pravidelných akcí.

(Naposledy upraveno v září 2020.)