Akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia a chtějí prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 (do září 2004 jako duchovní správa pro studenty) pod vedením Mons. prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo zde hledají duchovní domov.

 Duchovní správa

farář
Mons. Tomáš Halík

farní vikáři (kaplani)
P. Marek Orko Vácha
P. Samuel Prívara SJ

výpomocný duchovní
P. Ondřej Salvet

koordinátor farnosti, pastorační referent 
Martin Staněk

pastorační spolupracovníci
Denisa Červenková CSTF 
Adéla a Petr Muchovi

farní asistentka
Kateřina Černá

technický administrátor
Pavel Šimáček

účetní, ekonom
Sylvie Pavlová

kostelníci
Jan Přibáň
Kryštof Hlavnička
Filip Zikmund

titulární varhaník
Robert Hugo

varhaníci
Eva Bublová (dočasně na MD)
Soňa Kružíková
Pavel Černý

kurátor uměleckých intervencí
Norbert Schmidt

V naší farnosti působí

Salvátorská schola - sbormistryně Josefina Šišáková
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předsedkyně Viktorie Čápová
Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sr. Denisa Červenková CSTF
Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

Farní pastorační tým

předseda: Mons. Tomáš Halík
členové: P. Marek Orko Vácha, P. Samuel Prívara SJ, Martin Staněk, s. Denisa Červenková CSTF, Petr Mucha, Adéla Muchová

Ekonomická rada farnosti

předseda: Mons. Tomáš Halík
členové: Martin Staněk, Jan Drdla, Tomáš Říčka

 

Historie

1990
V únoru 1990 byla v kostele rozhodnutím kard. Tomáška obnovena duchovní správa pro studenty.
2004
V říjnu roku 2004 byla zřízena Římskokatolická akademická farnost Praha (jako první personální farnost v ČR) pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol.
Podrobná historie farnosti >>

U nás působící kněží

P. Petr Vacík SJ: červen 2010 – 31.12. 2020
P. Jan Regner SJ: duben 2010 – 9.2. 2018
P. Petr Havlíček SJ
: září 2008 – srpen 2010
P. Pavel Petrašovský: září 2007 – srpen 2008
P. Andrea Barbero FSCB (rozhovor): leden 2006 – 15.12. 2007
P. Stefano Pasquero FSCB (rozhovor): leden 2006 – 15.12. 2007
P. Vicente Montiel Romero CMF: 1.9. 2006 – 15.7. 2007
P. Zdeněk Králík ISch.: 1995 – 2007
P. Ladislav Štefek ISch.: 1998 – 2004
P. Milan Norbert Badal OP: 1995 – 1996
P. Jan Jandourek: 1993 – 1995
P. Aleš Opatrný: 1990 – 1991