Bohoslužby a svátosti

Bohoslužby během akademického roku (říjen–červen)

NEDĚLE (14.00 a 20.00)  Mše svatá
ÚTERÝ (18.00)  Mše svatá
ČTVRTEK (19.00)  Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (vstup sakristií)

Bohoslužby během akademických prázdnin (červenec–září)

NEDĚLE 20.00  Mše svatá