Ke studiu

Obsah stránky je (a z podstaty věci stále bude) ve vývinu.
Ke studiu zde najdete doporučenou literaturu, odkazy na nahrávky či videozáznamy, případně celé texty ke stažení.

Obecně nejvíce doporučená literatura:

Bible s deuterokanonickými knihami - ekumenický nebo katolický liturgický překlad
(Zde je Bible v ekumenickém překladu online: biblenet.cz)

Užitečné internetové odkazy:

Víra.cz
Pastorace.cz
Manželství a rodina
liturgie.cz
Manželství.cz

Vatikán
Česká křesťanská akademie
osobní web Mons. Tomáše Halíka
Karmelitánské nakladatelství
teologická revue Salve
časopis Universum

Zvukové záznamy:

ČRo - náboženství (dř. redakce náboženství)
ČRo - Hovory o víře (dř. ČRo - Paprsky naděje)
ČRo - Prameny a proudy - Archiv
ČRo - Kořeny - Archiv

Texty:

Texty papeže Františka k zamyšlení:

Nechat prostor pro pochybnosti 

Když toužíme po setkání s Bohem, chtěli bychom ho nějak pochopit a uchopit. V hledání a nalézání Boha ve všech věcech ale vždy zůstává zóna nejistoty. Musí zde být. Tvrdí-li někdo s naprostou jistotou, že potkal Boha, a nedotkne se ho ani náznak nejistoty, není to v pořádku. To je podle mne důležité vodítko. Má-li někdo odpovědi na všechny otázky, je to důkaz, že Bůh s ním není. Znamená to, že je falešným prorokem, jenž využívá náboženství pro sebe. Velcí vůdcové Božího lidu, jako Mojžíš, vždy nechávali prostor pochybnosti. Musí se nechat prostor Hospodinu, ne našim jistotám. Je třeba, abychom byli pokorní.

Arogantní a sebejisté výpovědi o Bohu 

Rizikem při hledání Boha ve všech věcech je tedy snaha všechno hned přesně vyjadřovat a s lidskou jistotou a arogancí říkat: „Bůh je zde.“ Tak nalezneme pouze boha podle svých představ. Správný postoj je augustinovské: hledat Boha, abychom je nalezli, a nalézat jej, abychom ho neustále hledali. Hledání je často tápavé, jak to čteme v Bibli. To je zkušenost velkých otců víry, kteří jsou naším vzorem. Abrahám se s vírou vydal na cestu, aniž by věděl, kam jde.  Život nám nebyl dán jako operní libreto, v němž je všechno napsáno. Život znamená jít, kráčet, dělat, hledat, vidět…  Je třeba se pustit do dobrodružství, které tkví v tomto: hledat setkání, nechat se hledat a dovolit Bohu, aby nás potkal.

Bůh je v životě každého

Mám však jednu jistotu: Bůh je přítomen v životě každé osoby. I když byl něčí život katastrofou, i když je rozbitý neřestmi, drogami nebo čímkoli jiným, Bůh je v jeho životě. Můžeme a musíme ho hledat v každém lidském životě. I když je život člověka polem plným bodláčí a plevele, vždy je v něm i prostor, na němž může vyklíčit dobré semeno. Je třeba důvěřovat Bohu.“