Články

Pouť do Číhoště po stopách umučeného P. Josefa Toufara 23.2.

Aktuality | Jana Platenikova | 23.2.2014 08:30

V neděli 23. února se uskuteční druhá pouť do Číhoště k uctění památky umučení kandidáta blahoslavení P. Josefa Toufara, kterou vloni začalo pořádat občanské sdružení Mladí lidovci ve spolupráci s Nadačním fondem číhošťského kostela.

Pouť začne v 8:30 poutním pochodem do Číhoště z parku Josefa Toufara v Ledči nad Sázavou (před kostelem ss. Petra a Pavla).

V 11:00 oslaví poutníci Mši svatou v Číhošti s místním duchovním správcem P. Markem Šavlem OPraem. Poutníci mohou poté poobědvat v místním hostinci a navštívit střed České republiky, který se v obci Číhošť nachází. Následovat bude od 13:30 prohlídka obce a Toufarovy fary „Po stopách P. Toufara“. Průvodcem poutníkům bude autor Toufarovy biografie „Jako bychom dnes zemřít měli“ a vysočinský básník Miloš Doležal. Dobové a vzpomínkové texty přednese herečka Jana Franková. Od 14:30 se poutníci mohou spolu s Mladými lidovci na Toufarově faře zúčastnit besedy „V Toufarových šlépějích“ s Mgr. Milošem Doležalem a převorem Želivského kláštera historikem P. PhDr. Jindřichem Zdeňkem Charouzem OPraem., Th.D. o osudech církve v 50. letech 20. století. Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti pak na 16:30 připravil benefiční koncert v nedaleké Světlé nad Sázavou, na kterém vystoupí varhanní mistr a skladatel Prof. Jaroslav Vodrážka a Dětský sbor při chrámu Páně Klášterec nad Orlicí, který přednese části Vodrážkovy Dětské vánoční Mše svaté a jeho Alžbětinskou serenádu. Dobrovolné vstupné z koncertu bude použito na opravy kostela v Číhošti. Více informací na www.mladilidovci.cz

Související články

Jana Platenikova

Komentáře