Články

Stipendia pro katolické studenty na německých univerzitách

Aktuality | Martin Staněk | 9.9.2014 00:00

KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU

KAAD – Východní Evropa – program  -  Katolická akademická služba pro cizince 

 www.kaad.de

 

Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké badatele

 

(Stručné informace)

KAAD, německá katolická stipendijní organizace, již 50 let poskytuje mladým křesťanským akademikům studijní a badatelská stipendia. Od té doby má ve 120 zemích více než 8000 absolventů. Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici celosvětová kontaktní a partnerská síť.

V rámci programu „Východní Evropa“ se dvakrát ročně (březen a září) poskytují stipendia pro studijní a vědecké účely a badatelské projekty. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některém z německých akademických pracovišť, ve vědeckých ústavech,  archivech, klinikách apod., podle toho, jak si sami zvolí.
O stipendia se mohou ucházet zájemci ze všech oborů (s výjimkou přípravy na duchovní povolaní a zpravidla také studentů oboru teologie).

 

Pro žádost o stipendium jsou nutné (mimo jiné) následující podklady:

  1. Přihláška (ihned zaslat na KAAD)
  2. Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. badatelského pobytu)
  3. 2 dobrozdání od vysokoškolských docentů / profesorů z tuzemska
  4. Příslib / pozvání německého docenta nebo instituce
  5. Doporučení kněze z farnosti žadatele
  6. Písemné potvrzení o dostatečné znalosti německého jazyka

 

Délka stipendia: 2-36 měsíců

Výše stipendia: od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně

Cestovní náklady (tam a zpět) a zdravotní pojištění hradí KAAD.

 

Kde najdete formuláře pro žádost o stipendium a podrobné informace?

Formuláře potřebné pro podání žádosti o stipendium a informace o programu „Východní Evropa“  lze vyžádat e-mailem (adresa: [email protected];  na centrále KAAD v Bonnu (poštovní adresa: KAAD / program Východní Evropa, Hausdorffstr. 151, D-53129, Bonn,

tel.: +49 228 91758-33, fax: +49 228 9175858).

Další informace k programu „Východní Evropa“ viz: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. června / 15. ledna, jednu samostatnou sadu zašle uchazeč tuzemské partnerské organizaciKAAD:

http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/partner

Stipendijní výbor rozhoduje 2x ročně: vždy na konci března/září. Žadatel bude o poskytnutí stipendia neprodleně informován.

Související články

Komentáře