Články

19.9. Svatováclavské slavnosti v našem kostele - Sinfonia da chiesa

Aktuality | Martin Staněk | 19.9.2014 20:00

Pátek 19. září 2014   20:00 | kostel Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1 

| CAPELLA REGIA PRAHA | ROBERT HUGO - dirigent, umělecký vedoucí

ozvěny hudby světské a zábavné v duchovní hudbě baroka - premiéra   

Program:

F.X. Brixi, J.L. Oelschlegel, A. Vivaldi, J. Brenntner
 

Sinfonia da chiesa, aneb chrámová sinfonie, představuje názornou ukázku prolínání zábavné světské hudby do duchovní sféry ve vyspělé hudební kultuře Prahy počátku 18. století. Bohatý hudební život se neodehrával jen ve  šlechtických rezidencích. Pozadu za hudebností hraběcích sídel nezůstala ani hudební kultura pražských klášterů - křížovníci u Karlova mostu, premonstráti na Strahově, metropolitní chrám sv. Víta. Každý liturgický obřad přitom býval zároveň malou hudební slavností. Šlechtická kulturní Praha žila z velké části operou. Jelikož se pražští chrámoví kapelníci a hudebníci na operním provozu podíleli již od jeho počátků, není divu, že operní árie a overtury hrané italskými společnostmi se zakrátko objevovaly v kostelích jako liturgická hudba. Varhaník, muzikolog a dirigent Robert Hugo tyto hudební zajímavosti vyhledal v pražských chrámových archivech, spartoval a se svým souborem staré hudby Capella Regia Praha nastudoval pro uvedení v novodobé premiéře.Více zde: http://www.svatovaclavske.cz/products/sinfoniadachiesa/

Související články

Komentáře