Články

Všechny články
- 2010

 • 25 10
  Výstava z Fotomaratonu 31.10. - 21.11. 2010

  Výstavu vítězných fotografií ze soutěže Fotomaraton, která letos proběhla v sobotu 16.10., můžete shlédnout na ochozu kostela vždy kolem bohoslužeb (cca půlhodinu před i po) od neděle 31.října od 21 hodin, kdy bude výstava zahájena vernisáží a vyhlášením vítězů soutěže, do neděle 21. listopadu. A jak probíhal letošní fotomaraton? Letošního pátého ročníku fotomaratonu Salvátor se zúčastnilo 28 amatérských fotografů. Nelehkým  úkolem bylo  poprat  se jednak s nepříliš krásným počasím a světlem, ale také s tématy, jež letos vymyslel náš kaplan Jan Regner.

  Témata vybral z básně Jiřího Zahradníčka Rouška Veroničina:

  1. Troskami kráčím
  2. Přetaven, ale vcelku nezměněný
  3. Všechno naspěch má
  4. Skutečnost tato mocnější všech snění
  5. Žhne v nás očima uhrančivýma
  6. Klíčí mýty
  7. Hledejte, co je tichého
  8. Stromy v městě
  9. Překročit práh
  10. Trhliny se rozestupují
  11. Jakoby nic
  12. Vstříc příchodu slávy
  Vítězné fotografie z jednotlivých témat
   
  Vítězové ročníku 2010: 1. místo:  Jan Vondrák - 102 bodů 2. místo: Renata Molová - 99 bodů 3. místo: Martin Staněk - 96 bodů 4. místo: Jan Rosík - 83 bodů 5. místo: Martin Ziegler - 70 bodů 6. místo: Anna Páchová - 68 bodů 7. místo: Ján Krajč - 65 bodů 8. místo: Lucie Krulišová - 63 bodů 9. místo: Martina Staňková - 62 bodů 10. místo: Dana Peterková - 54 bodů 11. místo: Josef Hámorský - 51 bodů 12. místo: Lenka Zemanová - 48 bodů a další...... Snímky bodovali anonymně sami účastníci, pořadí v soutěži je výsledkem součtu všech udělených bodů.

  Aktuality | Martin Stanek | 25.10.2010 13:28
 • 25 10
  Mše sv. za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta 2.11.2010

  V úterý 2. listopadu, na svátek všech věrných zemřelých,  se bude od 19 hodin  v našem kostele konat každoroční bohoslužba za zemřelé, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík.  Letos opět zazní Mozartovo Requiem v podání sboru a orchestru pod vedením Roberta Huga.  Jelikož se jedná o mši sv.,  nikoliv o koncert,  není třeba si rezervovat vstupenky.

  Aktuality | Martin Stanek | 25.10.2010 13:24
 • 21 10
  Literárně hudební večer 15.11. 2010
  Aktuality | Martin Stanek | 21.10.2010 12:41
 • 21 10
  Divadelní představení v sakristii 10.11. 2010

  Ve středu 10. listopadu v 19 hodin bude mít v naší sakristii světovou premiéru hra našeho bývalého zaměstnance a režiséra Milana Tomeše s názvem "Husa do nebe volající". Slovy autora jde o "grotesku z jedné čekárny". Hrají absolventi, studenti a profesorka pražské DAMU: M.Bendová, Z.Košata, J.Šmíd, J.Zimová, M.Dudek, L.Klírová. Režie: Milan Tomeš. Vstupenky za 170 Kč (100 Kč pro studenty) v prodeji na místě.

  Aktuality | Martin Stanek | 21.10.2010 12:34
 • 18 10
  Jak probíhal letošní fotomaraton?

  Letošního pátého ročníku fotomaratonu Salvátor se zúčastnilo 28 amatérských fotografů. Nelehkým úkolem bylo poprat se jednak s nepříliš krásným počasím a světlem, ale také s tématy, jež letos vymyslel náš kaplan Jan Regner. Témata vybral z básně Jiřího Zahradníčka Rouška Veroničina:

  1. Troskami kráčím
  2. Přetaven, ale vcelku nezměněný
  3. Všechno naspěch má
  4. Skutečnost tato mocnější všech snění
  5. Žhne v nás očima uhrančivýma
  6. Klíčí mýty
  7. Hledejte, co je tichého
  8. Stromy v městě
  9. Překročit práh
  10. Trhliny se rozestupují
  11. Jakoby nic
  12. Vstříc příchodu slávy
  Jak byste se s tématy poprali vy? Jak to viděli očima svých objektivů letošní účastníci, to budete mít možnost posoudit od neděle 31. října, kdy se po večerní mši sv. vernisáží otevře na ochozu kostela výstava vítězných fotografií.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2010 15:29
 • 29 9
  Múzochvění u Salvátora 16.10. 2010

  Múzochvění – jedinečný multimúzický projekt. v sobotu 16. 10. 2010 od 16 hodin bude náš kostel hostit čtvrtý ročník uměleckého vystoupení propojujícího různé umělecké žánry s názvem Múzochvění.

  Zazní:

  Jeanne d´Arc (Jana z Arku)  - rapsodie pro komorní orchestr, varhany, sbor a skleničky; Memoria Anema (Paměť  větru) - rapsodie pro symfonický orchestr, varhany,  sbor a recitátora.

  Jedinečný multimúzický projekt, který vytváří fórum pro mladé, umělecky činné lidi propagující českou hudební, taneční a výtvarnou tvorbu. Jeho jedinečnost spočívá v prolnutí všech druhů múzických umění v rámci jednoho prostoru, místa a času. Cílem je snaha pomoci mladým, nadaným lidem prosadit se a dát jim příležitost pracovat s profesionály a současně podpořit konkrétní skupinu handicapovaných dětí  v integraci tím, že pomocí projektu Múzochvění je vytvořen prostor pro jejich prezentaci a využití jejich kreativního potenciálu. Přítomno bude 200 účinkujících, symfonický orchestr (tedy Bumův komorní orchestr,  posluchači Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU), Janáčkovy Akademie Múzických umění v Brně (JAMU),  Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze (KJJ), Konzervatoře Pardubice, Hudebního gymnázia Jana Nerudy, Konzervatoře v Českých Budějovicích, členové Pražské komorní filharmonie, členové Filharmonie Brno a další), dva sbory (tedy  Canti Praha, Lanškrounský smíšený sbor).

  Varhany: Michaela Káčerková Diriguje: Andrea Krausová Hudba: Tom Krejča.

  Součástí programu bude i výtvarný happening („UTRUM“ - sdružení fotografů, Hana Kozubová – umělecká paličkovaná krajka, Andrea a Petr Staškovi -  umělecké objekty ze skla (fussing), Jaroslav a Lucie  Strakovi - fotografie,  Monika Dušková – keramické objekty, žáci VO ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, žáci Základní školy speciální v Lanškrouně, studenti Filmové fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Praha, studenti Vysoké školy umělecko průmyslové (VŠUP) Praha), scénický tanec (tančí členové I.Z.DANCE STUDIO Ivety Zahradnikové). Mimo jiné účinkuje Taťjana Medvecká, promluví Mons.Tomáš Halík.

  Více informací na www.muzochveni.cz. Vstupné dobrovolné.

  Aktuality | Martin Stanek | 29.9.2010 10:49
 • 21 9
  Tančící skály - pořad s M. Orkem Váchou

  Vznik života na Zemi by nás neměl nechat v klidu. Ten okamžik, kdy hmota učinila první nesmělý taneční krok nebo kdy onen dávný tvor poprvé zaklonil hlavu a podíval se na hvězdy s nevyslovenou otázkou: „Jsme jen kusy hmoty vzniklé evolucí, jsme tančící skály?“ (Marek Orko Vácha) Centrum náboženské tvorby Brno připravilo podle scénáře P. Marka Orka Váchy  šestidílný seriál o evoluci

  a stvoření s názvem Tančící skály, určený dle tvůrců zejména teenagerům. Premiéra prvního dílu byla 5.9., ovšem všechny díly je možné shlédnout ve videoarchivu České televize.

  Aktuality | Martin Stanek | 21.9.2010 19:30
 • 21 9
  Cena Romana Guardiniho pro Mons. Tomáše Halíka
  Aktuality | Martin Stanek | 21.9.2010 18:28
 • 20 9
  Hledáme lektory pro výuku jazyků - angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština...

  Hledáme jazykové lektory, kteří by měli zájem vést konverzační hodiny v duchu náboženských témat. Předpokládá se vytvoření společenství farníků, kteří by se scházeli nejen za účelem vylepšení jazykových dovedností, ale i kvůli možnosti debatovat nad tématy z oblasti náboženství, spirituality apod.  Pro více informací nás kontaktujte na farním mailu. Děkujeme!

  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2010 12:19
 • 20 9
  Exercicie a rekolekce na podzim 2010

  Nabízené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  15.- 17. 10. (pá-ne) Sádhana

  Praktické uvedení do meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

  19.-21.11. Víkend mezi duší a Duchem I.

  Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF.

  26.- 28. 11. (pá-ne) Ignaciánský víkend

  Adventní duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci na biblickými texty. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří ještě dosud neměli možnost se ignaciánských exercicií zúčastnit.  Doprovází Jan Regner SJ.

  15.-19. 12. Chorální exercicie

  Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uživatelům breviáře. Podnětem k meditaci zde budou žalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních a večerních chval.  Doprovází Petr Havlíček SJ, Denisa Červenková CSTF.

  *  *  *

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace(zavináč)gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2010 10:58