Články

Múzochvění u Salvátora 16.10. 2010

Aktuality | Martin Stanek | 29.9.2010 10:49

Múzochvění – jedinečný multimúzický projekt. v sobotu 16. 10. 2010 od 16 hodin bude náš kostel hostit čtvrtý ročník uměleckého vystoupení propojujícího různé umělecké žánry s názvem Múzochvění.

Zazní:

Jeanne d´Arc (Jana z Arku)  - rapsodie pro komorní orchestr, varhany, sbor a skleničky; Memoria Anema (Paměť  větru) - rapsodie pro symfonický orchestr, varhany,  sbor a recitátora.

Jedinečný multimúzický projekt, který vytváří fórum pro mladé, umělecky činné lidi propagující českou hudební, taneční a výtvarnou tvorbu. Jeho jedinečnost spočívá v prolnutí všech druhů múzických umění v rámci jednoho prostoru, místa a času. Cílem je snaha pomoci mladým, nadaným lidem prosadit se a dát jim příležitost pracovat s profesionály a současně podpořit konkrétní skupinu handicapovaných dětí  v integraci tím, že pomocí projektu Múzochvění je vytvořen prostor pro jejich prezentaci a využití jejich kreativního potenciálu. Přítomno bude 200 účinkujících, symfonický orchestr (tedy Bumův komorní orchestr,  posluchači Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU), Janáčkovy Akademie Múzických umění v Brně (JAMU),  Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze (KJJ), Konzervatoře Pardubice, Hudebního gymnázia Jana Nerudy, Konzervatoře v Českých Budějovicích, členové Pražské komorní filharmonie, členové Filharmonie Brno a další), dva sbory (tedy  Canti Praha, Lanškrounský smíšený sbor).

Varhany: Michaela Káčerková Diriguje: Andrea Krausová Hudba: Tom Krejča.

Součástí programu bude i výtvarný happening („UTRUM“ - sdružení fotografů, Hana Kozubová – umělecká paličkovaná krajka, Andrea a Petr Staškovi -  umělecké objekty ze skla (fussing), Jaroslav a Lucie  Strakovi - fotografie,  Monika Dušková – keramické objekty, žáci VO ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, žáci Základní školy speciální v Lanškrouně, studenti Filmové fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Praha, studenti Vysoké školy umělecko průmyslové (VŠUP) Praha), scénický tanec (tančí členové I.Z.DANCE STUDIO Ivety Zahradnikové). Mimo jiné účinkuje Taťjana Medvecká, promluví Mons.Tomáš Halík.

Více informací na www.muzochveni.cz. Vstupné dobrovolné.

Komentáře