Články

Cyklus o manželství 17.5. - 21.6. 2011

Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 10:23

I v letošním roce pořádá naše farnost tzv. Cyklus o manželství - sérii přednášek, kterou lze chápat jako přípravu snoubenců na manželství. Počínaje 17. květnem se setkání budou konat vždy v úterý od 20 hodin (po skončení studentské mše sv., která začíná v 19h), a to až do 21. června.  Přednášky se konají v sakristii, vstup je z nádvoří Klementina. Letošními přednášejícími jsou Mgr. Jakub Hučín, ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P.Marek Orko Vácha Ph.D. a  Mgr. Martin Staněk. Témata přednášek:

manželství v pohledu katolické církve;  rodiče, děti a my - mezi generacemi, psychologie partnerského vztahu, spiritualita manželství, manželství a bioetika, svatební obřad a manželský slib. Přihlášky v podobě uvedení jmen snoubenců zasílejte  mailem na [email protected]  nejpozději do 29.4. Na konci lze získat potvrzení o absolvovaném kurzu.

Související články

Komentáře