Články

Cyklus o manželství 16.5. - 20.6. 2012

Cyklus o manželství | Martin Stanek | 15.3.2012 23:10

I v letošním roce pořádá naše farnost tzv. Cyklus o manželství – sérii přednášek, kterou lze chápat jako teoretickou přípravu snoubenců na manželství.

Počínaje 16. květnem se setkání budou konat vždy ve středu od 18 hodin, a to do 20. června.  Přednášky se konají v sakristii kostela Nejsv. Salvátora, vstup je z nádvoří Klementina.

Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, PhDr. Petr Goldmann a  Mgr. Martin Staněk.  Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad.  Abychom vyhověli velkému zájmu ze strany snoubenců, můžeme nabídnout pouze přednášky, ačkoliv bychom do budoucna rádi nabídli i práci v menších skupinách. Doporučujeme tedy ještě individuální rozhovor s oddávajícím knězem. Přihlášky v podobě uvedení jmen snoubenců a trvalého bydliště (pro možnost vydání osvědčení)  zasílejte  mailem na info@farnostsalvator.cz   nejpozději do 4. května 2012. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Na setkání se těší Martin Staněk, odb. duchovní asistent Akademické farnosti Praha.

Program (včetně profilů a anotací):

16.5.  Martin StaněkManželství v křesťanské perspektivě
23.5. Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika
30.5. Jaroslav LormanSpiritualita manželství
6.6. Petr Goldmann: Psychologie manželství
13.6. Michal PetrDynamika partnerských vztahů
20.6. Martin StaněkSvatební obřad a manželský slib

 

Komentáře