Články

Všechny články

 • 12 11
  Tradiční studentská pouť 17. listopadu

  V neděli 17. listopadu se při příležitosti Mezinárodního dne studenstva uskuteční tradiční Studentská pouť. Letošní trasa povede po ose Týnec nad Sázavou, Konopiště a Benešov. Sraz ráno v 7.40 před vchodem do stanice metra Roztyly. Během cesty si připomeneme význam tohoto dne v několika duchovních zastaveních. Návrat do Prahy nejpozději v 18 hod. Kontakt: Anna Vomáčková, 776 454 151

  Aktuality | paula | 12.11.2013 17:10
 • 11 11
  Biskup Romano Rossi u Salvátora 12.11. 2013
  Aktuality | Martin Stanek | 11.11.2013 22:41
 • 8 11
  POZOR - DOČASNÉ OMEZENÍ PŘÍSTUPU DO SAKRISTIE!

  Upozorňujeme účastníky našich programů, že minimálně do března 2014 je pozměněn přístup do Akademické farnosti z Klementina z důvodu archeologického průzkumu a rekonstrukčních prací.  Do sakristie se dostanete přes hlavní vstup Národní knihovny - vstup je značen cedulemi a šipkami. Zvonek, schránka i nástěnka jsou po dobu tohoto omezení přesunuty na oplocení stavby. Po 22. hodině se lze ze sakristie a z areálu Klementina dostat pouze v doprovodu kostelníka. V případě nouze lze volat ostrahu NK na tel. čísle 221 663 220. Více o archeologickém průzkumu Klementina na webu NPU a NPK.

  Aktuality | paula | 8.11.2013 15:46
 • 8 11
  Nabídka stipendií do Německa

  Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) - Katolická akademická služba pro cizince nabízí studijní a badatelská STIPENDIA DO NĚMECKA. Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) již 50 let poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Stipendijní nabídky KAAD již využilo více než 7000 absolventů ze 117 zemí. Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici celosvětová kontaktní a partnerská síť.

  Aktuality | Martin Stanek | 8.11.2013 11:53
 • 5 11
  Úvodní víkendovky kurzu Základy víry 2013

  Srdečně zveme všechny zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) v rámci kurzu Základy víry k úvodním víkendovým setkáním s týmem doprovázejících v exercičním domě v Kolíně (nad Labem).

  Základy víry | Martin Stanek | 5.11.2013 19:42
 • 5 11
  Výletní spolek Cesta zve do Kryštofova Údolí

  Výletní spolek Cesta zve farníky na výlet do malebného Kryštofova Údolí, kde v sobotu 30. listopadu 2013 před začátkem doby adventní, proběhne již 15. rozsvícení venkovního betlému „Maloskalského Chagalla“ Josefa Jíry.

  Aktuality | paula | 5.11.2013 16:17
 • 3 11
  Termíny exercicií leden - březen 2014

  Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

  Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Stanek | 3.11.2013 21:42
 • 3 11
  Rekolekce pro bývalé biřmovance 29.11. - 1.12.

  Rekolekce na téma  "Rozlišování na duchovní cestě", doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnější informace a přihlášení na emailu [email protected]

  Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Stanek | 3.11.2013 21:40
 • 3 11
  Setkání s komunitou Jeruzalém 25.11.
  Aktuality | Martin Stanek | 3.11.2013 21:39
 • 3 11
  II. výzva salvátorským umělcům

  Výstavní rada plánuje v lednu 2014 uspořádat druhý Salvátorský salon, výstavu otevřenou tvořivým farníkům a příznivcům naší akademické farnosti, kteří by chtěli představit svá díla na ochozech kostela.

  Archiv uměleckých intervencí | Martin Stanek | 3.11.2013 21:06