Články

Všechny články

 • 15 6
  Kázání Mons. Tomáše Halíka na dobu Velikonoční

  Dostupné od 1.7.! V tomto článku si můžete poslechnout kázání Mons. Tomáše Halíka na neděle velikonoční.[cincopa AYCAioaTaYFS]

  Aktuality | Martin Stanek | 15.6.2011 12:20
 • 27 5
  Noc kostelů 2011 - Tanec světla

  x

  Archiv uměleckých intervencí | | 27.5.2011 19:59
 • 21 5
  Témata Fotomaratonu vyhlášena!

  Před pár minutami byla vyhlášena témata letošního Fotomaratonu Salvátor. Témata vybral M.Staněk z Písně písní: 1. černá jsem, a přece půvabná,    2. jako lilie mezi trním,    3. nahlíží do oken,    4. po zemi se objevují květy,    5. můj milý je můj a já jsem jeho,    6. stíny dají se v běh,    7. pod závojem,    8. z vrstev kamene zbudovaná,    9. zahrada uzavřená jsi,    10. studna vody živé,    11. já jsem hradba,    12. jezte přátelé a pijte

  Přejeme dobré světlo všem, kdo se vydali do ulic lovit snímky (tentokrát ne ryby ani lidi).

  Aktuality | Martin Stanek | 21.5.2011 10:15
 • 29 4
  Duchovní cvičení a rekolekce jaro/léto 2011

  20.-22.5.2011 víkend mystagogie - Jiřetín pod Jedlovou

  Soustředění pro absolventy biřmování . Vedou Adéla a Petr Muchovi.

  29. 4. – 1. 5. Duchovní víkend Být jezuitou dnes, Praha

  Duchovní víkend Být jezuitou dnes formou diskusí, rozhovorů a modliteb nabídne seznámení s životem v současném jezuitském řádu. Je určen zájemcům o vstup do jezuitského řádu ve věku od 18 do 40 let. Vede Jan Regner SJ a další jezuité. Další informace a přihlášky: [email protected]

  Duchovní víkend pro nově pokřtěné a biřmované - Kolín, 6. – 8. 5. 2011

  Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je určen pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ.

  Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  8.-13. 5.  Kurz kontemplace

  Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v ženském ortodoxním klášteře ve Vilémově. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

  11.-13.5. (st-pá) Víkend mezi duší a duchem

  Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. (Zda půjde o úvodní či pokračovací kurz rozhodne převažující typ přihlášek - nezapomeňte proto uvést, zda jste již někdy absolvovali Víkend mezi duší a Duchem či nikoliv).

  3. – 5. 6. Kurz meditace Sádhana, Kolín

  Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nikdy nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

   

  8.-15.7. (pá-pá) Uspořádat si život

  Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

   

  24.-30. 7. Kurs kontemplace

  Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v exercičním domě v Králíkách. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

   

  25. – 29. 7. Kreativní exercicie, Kolín

  Kurz je určen pro ty, jimž není cizí zapojení kreativity k sebe-vyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci možnost využít výtvarných potřeb, které budou volně k dispozici. Součástí exercicií bude také bibliodrama. Doprovází Mireia Ryšková z KTF UK a Jan Regner SJ.

   

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, max. počet účastníků je 12-16, reagujte tedy rychle.

   

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 29.4.2011 18:06
 • 29 4
  Ze srdce Evropy do srdce Afriky 10.5.

  Student Pavel Škopek přiblíží v přednášce s promítáním svůj půlroční dobrovolnický pobyt ve Středoafrické republice. Bosý karmelitán P. Pavel Pola OCD promluví o misionářích a o české organizaci Siriri, která jejich činnost podporuje. Srdečně zveme, akce se koná v sakristii.

  Aktuality | Martin Stanek | 29.4.2011 16:06
 • 29 4
  Fotomaraton Salvátor 21.5. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 29.4.2011 12:41
 • 28 4
  Audio záznamy kázání Tomáše Halíka

  Těm, kdo nemohou navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu,  přinášíme nově na našich stránkách zvukový záznam vybraných kázání Mons. Tomáše Halíka. Pokusíme se také vytvořit  zpětně archiv ze starších nahrávek a nabídnout i videozáznamy z vybraných bohoslužeb. Prozatím si můžete poslechnout záznamy kázání z letošních Velikonoc. Přístup naleznete vždy na levém sidebaru našich stránek v odkazu s názvem KÁZÁNÍ a s fotografií T.Halíka u ambonu.

  Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2011 14:17
 • 26 4
  Smířená různost - kniha rozhovorů Tomáše Halíka
  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 23:54
 • 26 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 3.5.

  Akademická farnost Praha a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou na úterý 3. května 2011 do kostela Nejsv. Salvátora k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Bohoslužba začíná v 19 hodin. Kázáním poslouží tajemnice Ekumenické rady církví Mgr. Sandra Zálabová, zpěvem soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat beseda, zaměřená k tématu "Jeden svět". Na úvod o udržitelném rozvoji a  eschatologii promluví ředitel Ekologické sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 16:06
 • 14 4
  Rozjímavá pouť do Svatého Jana pod Skalou 17.4.

  Na Květnou neděli vás zveme k rozjímavé pouti ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou, kterou povede Mons. Tomáš Halík. Pouť začneme srazem na vlakovém nádraží v Srbsku (vlak vyjíždí v 8.15 z Prahy - Hlavního nádraží), odkud půjdeme v tichu, inspirováni promluvami na téma některé z biblických postav. Trasa vede mírným terénem proti proudu Berounky a pak říčky Loděnice až do Svatého Jana, kde bude pouť zakončena modlitbou a prohlídkou poutního místa, spjatého se sv.Ivanem.  V místní restauraci Obecná škola je možné se naobědvat. Není třeba se přihlašovat. Další info na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 14.4.2011 14:56