Články

Všechny články

 • 3 10
  „Krásný život“ u Nejsv. Salvátora 14. - 31.10. 2012

  Choi Jeonghwa - Beautiful! Beautiful Life (Krásný! Krásný život)

  ‚Dust to Dust‘,  ‘空手來空手去’

  Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů v neděli 14. října v 21:00 hodin po večerní mši svaté, která začíná v 20:00 hodin.

  Instalace bude přístupná během každé veřejné akce v kostele během festivalu TINA B od 15. do 31. října vždy od úterý do pátku od 12:00 do 17:30 hodin.

  plakát ke stažení ZDE   

  Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI]- The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. (Více na ctu-uk.cz.) Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt.

  Choi Jeonghwa odmítá sám sebe definovat jako umělce, ale spíše se vidí jako mediátor, který spojuje umění a lidi. Věří, že umění je estetická reprezentace našeho života a toho, co se děje kolem nás. Odtud plyne i hlavní koncept jeho umění, který tíhne k velice jednoduchému, ale pravdivému poselství o pomíjivosti života. Proto je pro Choi Jeonghwa přirozené, hledat materiál pro své instalace mezi předměty denní spotřeby.

  Možná znáte onu starou myšlenku zakladatele jezuitů, sv. Ignáce z Loyoly, který nás povzbuzuje v tom, hledat Boha ve všech věcech na světě, i těch nejmenších. Taková perspektiva může zcela změnit pohled člověka na svět. Tato myšlenka stála mimo jiné i u zrodu celého barokního umění, které se občas nazývalo (někdy zjednodušeně, a někdy i hanlivě) jezuitské umění.

  Nepodobá se Ignácova myšlenka tomu, jak Choi Jeonghwa přemýšlí o umění?

  Intervence předního jihokorejského umělce do jezuitského kostela Nejsv. Salvátora odpovídá i dvěma důležitým snahám naší Akademické farnosti: dialogu se současným uměním a dialogu kultur a náboženství.Pracovali zde přední čeští umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithammel či Petr Nikl. Choi Jeonghwa přiřazuje do „virtuální galerie“, která se buduje v paměti zdí tohoto kostela, další silný, tentokrát na první pohled trochu cizokrajný obraz. Oblíbený pražský kostel je také místem, které navštěvují představitelé různých křesťanských církví, ale i muslimů, buddhistů, včetně např. tibetského Dalajlamy.

  Co vlastně můžeme očekávat od Krásného života Choi Jeonghwa? Teologickou reflexi interkulturního a mezináboženského dialogu? Nebo je to autorovo svědectví o jeho zkušenosti z barokního prostoru? Anebo jen výbuch čisté radosti, kterou nespoutávají sedimenty naší tradice, stereotypy a předsudky? Není snad právě kostel prostorem, kde lze tuto osvobozující zkušenost prožít?

  Vedle toho všechno je tu i otázka: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý smích má svůj konec. Tak se během svého umístění v kostele změní i dílo Choi Jeonghwa a doprovodí nás tak k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.

   JW Stella & Norbert Schmidt

  Aktuality | paula | 3.10.2012 14:01
 • 2 10
  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉHO SBORMISTRA SALVÁTORSKÉ SCHOLY

  Jan Steyer opouští svou pozici scholového sbormistra, čímž mu srdečně děkujeme za veškerou péči a čas, který schole věnoval. Na jeho místo bychom rádi našli člověka, který má vzdělání v hudebním oboru (středoškolské/vysokoškolské), souzní s katolickým prostředím a má základní orientaci v liturgii. Ideálně by měl mít velké nasazení (časové i energetické) a nezbytné organizační schopnosti. Schola potřebuje sbormistra, který bude schopen vytvářet podnětné prostředí a bude otevřený ke spolupráci ve všech směrech. Předchozí praxe v oboru je samozřejmě vítána.

  K povinnostem sbormistra bude patřit: jednou měsíčně doprovodit se scholou úterní bohoslužbu (cca 9x za rok). Dvakrát za rok doprovodit nedělní bohoslužbu (večerní). Jednou za rok ve spolupráci s farností uspořádat benefiční koncert. Dále sbormistr vybírá a připravuje notový materiál, vede zkoušky, provádí nácvik a řídí provedení. V rámci možností se snaží provádět díla méně známá či nová, spolupracuje s farností, je členem hudební rady farnosti, podporuje společenský a sociální rozměr scholy.

  Své stručné strukturované životopisy prosím zasílejte mailem na adresu [email protected].

  Sbormistr bude vybrán komisí na základě osobního pohovoru.

  Aktuality | paula | 2.10.2012 19:57
 • 2 10
  REQUIEM ZA PROF. MILOSLAVA PETRUSKA (16.10. – 19.00)
  Aktuality | paula | 2.10.2012 19:56
 • 2 10
  Filmový klub 10.10. (18.30)

  Srdečně vás zveme na zahajovací film dalšího ročníků salvátorského filmového klubu ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí. Tentokrát s filmem O bozích a lidech / Des hommes et des dieux (Francie 2010, Xavier Beauvois, francouzsky, české titulky, 120 min.).

  Nezařazeno | paula | 2.10.2012 19:51
 • 2 10
  Noční pouť na Svatou horu (12. - 13.10. 2012, 19.00 - cca 10.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2012 19:50
 • 2 10
  Kdy-co-kdo-kde v Akademické farnosti (3.10. v 18.30)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2012 19:47
 • 20 9
  Příprava na biřmování
  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2012 15:20
 • 14 9
  Zahájení akademického roku 2012/2013

  V úterý 2. října v 19 hodin zahájíme slavnostní mší sv. nový akademický rok. Bohoslužbu doprovodí salvátorská schola, po  mši sv. bude příležitost k setkání v sakristii, kde se kromě občerstvení  stručně představí salvátorské aktivity.

  Ve středu 3. října od 18.30 hodin zveme do sakristie všechny nově příchozí studenty (nejen prvního ročníku) k neformálnímu posezení s Mons.Tomášem Halíkem, našimi kaplany a dalšími organizátory programu ve farnosti.  Cílem je vzájemně se více poznat a nabídnout zázemí našeho kostela.

  Aktuality | Martin Stanek | 14.9.2012 16:14
 • 12 9
  Poslední rozhovor kardinála Martiniho
  Aktuality | Martin Stanek | 12.9.2012 11:20
 • 12 7
  Projekt ŽIVÉ CHRÁMY

  Mezinárodní skupina studentů a mladých absolventů vysokých škol bude v září po dobu jednoho týdne provázet turisty po našem kostele Nejsvětějšího Salvátora a zve k této nové zkušenosti i mladé z Čech, Moravy či Slovenska. Cílem projektu Živé chrámy, který se bude konat od 2. do 9. září 2011,  je zprostředkovat návštěvníkům kostela duchovní kontext sakrálních památek.

  Ubytování a obědy budou zajištěny v jezuitské komunitě při kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Hlásit se může každý, znalost nějakého světového jazyka je výhodou, ale není nezbytně nutná. Formace bude probíhat podle složení komunity nejspíš česky a anglicky. Není třeba předchozích znalostí z dějin umění ani historie. Je však nezbytná touha odhalit a zvěstovat krásu víry.

  Další informace a přihlášky: Lenka Češková, [email protected]  tel: 733 755 891.

  Aktuality | Martin Stanek | 12.7.2012 15:00