Články

Termíny exercicií leden - březen 2014

Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Stanek | 3.11.2013 21:42

Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected]a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupiu „Kolínský klášter“.

Kurz 022 Mezi duší a Duchem 1 (3 dny) 9.-12.1.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.480,- Kč.

Kurz 023 Sádhana pro pokročilé (3 dny) 16.-19.1.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí meditativní bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Není vhodné pro začátečníky, kteří se ještě nikdy nezúčastnili kurzu meditace Sádhana. Doprovází P. Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

Kurz 024 Devotio postmoderna aneb Úvod do všeho (2 dny) 24.-26.1.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne Duchovní cvičení inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna, které se snažilo obnovit praxi modlitby a vnitřního života. Dnes jde o praktický zácvik do elementů křesťanské zbožnosti a duchovních cvičení. Vhodné jako základ zejména pro zájemce bez předchozí zkušenosti s modlitbou či meditací. Doprovází ThLic. Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

Kurz 025 Filmové exercicie (4 dny) 29.1.-2.2.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

Kurz 026 Kontemplativní víkend(3 dny) 6.-9.2.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

Kurz 028 Ignaciánské mini-exercicie (2 dny) 21.-23.2.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne Víkendový kurz nabídne příležitost ke ztišení a duchovní přípravu před začátkem postní doby. Součástí budou krátké body k meditaci nad biblickými texty, individuální doprovázení a meditativní bohoslužba. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

Kurz 029 Exercicie s otci pouště (3 dny) 27.2.-2.3.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne Duchovní cvičení povede především dominikánka Sr. Edita Mendelová, teoložka specializující se na spiritualitu pouštních otců. K meditacím budou sloužit texty a impulzy staré křesťanské patristické tradice. Možnost osobních rozhovorů se sestrou Editou nebo Petrem Vacíkem SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

Kurz 030 Víkend mezi duší a Duchem II. (2 dny) 7.-9.3. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.080,- Kč.

Komentáře