Články

Všechny články
- 2011

 • 13 4
  Cyklus o manželství 17.5. - 21.6. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 10:23
 • 11 4
  Zapojte se do charitativní akce: Salvátorská pomlázka v léčebně dlouhodobě nemocných

  25.dubna 2011, 9 – 11h

  Druhý ročník Pomlázky navazuje na tradici Salvátorských Mikulášů v léčebně dlouhodobě nemocných FN Vinohrady a odehrává se v podobném duchu.  Hledáme 10-15 koledníků a kolednic, které ve dvou skupinách obejdou pokoje na oddělení LDN, zarecitují patřičné koledy a zazpívají písně s jarní tématikou  a  popovídají  si s pacienty. Cílem je sdílení radosti z jara a velikonoc.

  Kde4. a 5. patro Léčebny dlouhodobě nemocných  FN Vinohrady

  Sebou: pozitivní jarní oblečení - šaty, klobouky, mašle; pomlázka,  hudební nástroje (řehtačka, bubínek, flétna., kytara)

  Sraz: 8.00 Salvátor, 8.40 vestibul stanice metra Želivského

  ! Zájemci nechť do 21. dubna nahlásí své jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště na email:

  petr.dolensky@centrum.cz

  Kontakty

  koordinátor pro Salvátor:  Paula Jirsová Fassati - nejsvetejsi.salvator@volny.cz, do předmětu pište: LDN

  komunikace s LDN:  Petr Dolenský (petr.dolensky@centrum.cz, 603 842813)

  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 15:02
 • 11 4
  Noc kostelů 27.5. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 11:31
 • 6 4
  Fotografie z liturgie sv.Jana Zlatoústého
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 14:24
 • 6 4
  Fotografie z instalace Stanislava Kolíbala
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 12:34
 • 5 4
  Duchovní cvičení a rekolekce - jaro 2011

  Víkendy pro katechumeny a biřmovance:

  III. víkend pro pomalé biřmovance 1. - 3. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
  III. víkend pro rychlé biřmovance 8. - 10. 4. 2011 v Jiřetíně pod Jedlovou
  IV. víkend pro katechumeny 15. - 17. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
  Exercicie pro členy salvátorské scholy 4. – 6. 3. 2011 v Kolíně. Doprovází Mons. T.Halík.
  Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.
  9. 4. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

  Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je možné je přihlásit až na tuto druhou část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.

  9.3. - 24. 4. 2011 Postní exercicie uprostřed všedního dne, Praha

  Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti.

  (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)

  Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ., Mireia Ryšková (KTF UK), Denisa Červenková CSTF, Josef Čunek SJ, Petr Havlíček SJ.

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Další nabídka rekolekcí:

  15. - 17.4. 2011 Rekolekce před Velikonocemi, klášter Slaný

  Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a k obnově své víry. Většina programu probíhá v tichu a těžiště má v osobním rozjímání Písma. Součástí rekolekce je též adorace a společná modlitba, stejně jako příležitost k individuálnímu doprovázení či společné reflexi rozjímaných témat. Doprovází Adéla a Petr Muchovi, kontakt rekolekce@gmail.com.

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com).

  Aktuality | Martin Stanek | 5.4.2011 00:18
 • 4 4
  Velikonoce u Nejsvětějšího Salvátora 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 4.4.2011 13:01
 • 1 4
  Liturgie sv. Jana Zlatoústého 5.4.

  V úterý 5.4. od 19 hodin bude v našem kostele slavena liturgie východního obřadu. Celebrantem bude P. Jan Kotas, který také poslouží krátkým úvodem do pořadu mše sv. Účastnit se budou  řeckokatoličtí kněží a sbor katedrály sv. Klimenta. Po mši sv. proběhne v sakristii za účasti o. biskupa Mons. Ladislava Hučka a P. Jana Kotase debata nad východní liturgií a otázkami, souvisejícími s katolickou církví východního obřadu. Pořad bohoslužby ke stažení ZDE

  Aktuality | Martin Stanek | 1.4.2011 02:26
 • 28 3
  Manželské rekolekce 14. - 20.8. 2011

  Letošní rekolekce pro manžele a rodiny se opět vracejí do Štěkně u Strakonic. Budou se konat 14.-20.8. 2011 a opět je vedou schönstattští patres - naši bývalí kaplani Ladislav Štefek a Zdeněk Králík. Po dobu seminářů pro manželské páry (dopoledne) bude zajištěno hlídání dětí, odpoledne mají rodiny jen pro sebe a svůj program. Přednost mají manželské páry či rodiny salvátorských farníků (rekolekce jsou částečně dotovány farností).

  Přihláška ke stažení zde: Manželské rekolekce 2011 Prosíme posílejte podepsané přihlášky poštou na naši farní adresu.

  Platby:

  do 30.6. záloha 50% ceny pobytu (orientační ceník zde) doplatek v hotovosti na místě, případně na účet 3 dny před nástupem.

  Stornovací podmínky

  Přihláška je závazná, stornovací podmínky za ubytování se uplatňují takto:
  - zrušení rezervace do jednoho měsíce před plánovaným termínem bez poplatků.
  - 30-14 dnů před nástupem se účtuje 20 % z celkové ceny pobytu, zbytek zálohy se vrací
  - 13 - 0 dnů před nástupem je účtováno 50%  z celkové ceny pobytu, tzn. celá záloha
  Více info na e-mailu nejsvetejsi.salvator@volny.cz nebo osobně u pastoračního asistenta Martina Staňka. Více o Štěkni zde

  Aktuality | Martin Stanek | 28.3.2011 16:53
 • 21 3
  Osobnost a dílo Bonaventury Z. Boušeho OFM - debatní setkání

  V úterý 29.3. po studentské mši sv., která začíná v 19:00 hodin, se uskuteční v cca 20:00 debata nad dnešním významem osobnosti a díla významem českého teologa Bonaventury Z. Boušeho OFM. Debaty se zúčastní lidé, kteří měli možnost poznat otce Bonaventuru zblízka: Mons. Tomáš Halík, který se na jeho vliv na mnoha místech svých knih odvolává, a Prof. Stanislav Kolíbal, přední český výtvarník a autor současné postní instalace v kostele Nejsv. Salvátora, která právě otce Bonaventuru připomíná. Dále za debatní stůl zasednou dva mladí teologové, kteří se odkazu otce Bonaventury začali věnovat teprve poměrně nedávno: Mgr. Jan Rückl, pastorační asistent u sv. Václava ve Vršovicích, který píše doktorandskou práci právě o B. Boušem, a Th.Lic. Petr Štica Th.D., vedoucí Centra pro studium migrace na KTF UK. Jan Rückl a Petr Štica spolu v roce 2009 vydali pozoruhodnou knihu studií a vzpomínek na tohoto nekompromisního a hlubokého františkána: Bonaventura Bouše – Odkaz a vzpomínky. Setkání moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

  "Kostely bývají často přeplněny díly pochybné umělecké hodnoty a nesplňují nejprimitivnější požadavky kladené na shromaždiště dnešních lidí. Člověk, který do takového kostela vstoupí, vstupuje do prostředí, které nemá nic společného s jeho každodenním životem. Také bohoslužba, která se v nich koná, si přes vnější změny řeči a ritu zachovává svůj sakrální a navenek magický ráz. Nepatří do života těch, kdo se jí účastní, ale snaží se naopak své diváky vytrhnout z jejich každodennosti a přenést do cizího „posvátného“ světa. Je vlastně jakoby monofyzitická, neboť nepomáhá shromážděným, aby se setkali s živým člověkem Ježíšem Kristem, ale představuje Pána Ježíše jako jakési tajemné božstvo, skryté za oponou mystéria. [...] Dejte si pozor, abyste si nepletli romantickou pseudoestetickou zálibu v exotice s touhou po opravdové duchovní hodnotě."

  (B. Bouše 1971)

  Bonaventura Z. Bouše OFM (1918–2002) je klíčovou osobností moderních dějin české katolické církve, dnes již legendární postavou, která v době Pražského jara a následné normalizace okolo sebe soustředila okruh významných katolických intelektuálů a výrazných osobností. Mnohými je otec Bonaventura považován za vůbec nejhlubšího a nejpronikavějšího českého teologa a křesťanského myslitele druhé poloviny 20. století. V roce 1947 vstoupil do řádu Bratří menších – františkánů. Den po složení slavných slibů v roce 1950 byl zatčen a internován. V době Pražského jara působil krátce v Národní galerii a v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd.  Krátce mohl sloužit jako duchovní v Praze u Panny Marie Sněžné a později v Záběhlicích. Bouše  se významně podílel na překladu dnes užívaných liturgických textů. Po podpisu Charty 77 se stal nočním hlídačem. Po roce 1990 krátce vypomáhal v duchovní správě na periferii Ústí nad Labem.

  Boušeho texty, teologické a eklesiologické názory jsou shrnuty především v těchto dvou knihách:  Epilegomena (2000) a Malá katolická liturgika (2004).

  Aktuality | Martin Stanek | 21.3.2011 14:25