Články

Duchovní cvičení a rekolekce - jaro 2011

Aktuality | Martin Stanek | 5.4.2011 00:18

Víkendy pro katechumeny a biřmovance:

III. víkend pro pomalé biřmovance 1. - 3. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
III. víkend pro rychlé biřmovance 8. - 10. 4. 2011 v Jiřetíně pod Jedlovou
IV. víkend pro katechumeny 15. - 17. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
Exercicie pro členy salvátorské scholy 4. – 6. 3. 2011 v Kolíně. Doprovází Mons. T.Halík.
Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.
9. 4. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je možné je přihlásit až na tuto druhou část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.

9.3. - 24. 4. 2011 Postní exercicie uprostřed všedního dne, Praha

Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti.

(Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)

Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ., Mireia Ryšková (KTF UK), Denisa Červenková CSTF, Josef Čunek SJ, Petr Havlíček SJ.

Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

Další nabídka rekolekcí:

15. - 17.4. 2011 Rekolekce před Velikonocemi, klášter Slaný

Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a k obnově své víry. Většina programu probíhá v tichu a těžiště má v osobním rozjímání Písma. Součástí rekolekce je též adorace a společná modlitba, stejně jako příležitost k individuálnímu doprovázení či společné reflexi rozjímaných témat. Doprovází Adéla a Petr Muchovi, kontakt [email protected].

Každé úterý 20.15 Tichá meditace

probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

Komentáře