Články

Všechny články
- 2009

 • 6 11
  Víkend na faře v Dobrši andeb chceme se znát

  6 .–8. 11. 2009 – Nejen studenty prvních ročníků zveme na hravě odpočinkový víkend na faru v Dobrši u Strakonic, která se nachází v nádherné přírodě Pošumaví.

  Aktuality | Martin Stanek | 6.11.2009 00:00
 • 31 10
  Střídání kostelníků

  Novým kostelníkem je zaměstnanec IT firmy Jan Krajč, kterého od listopadu budete často potkávat v kostele. Rád pracuje se dřevem, rád dobře jí a pobývá v přírodě. „Tak jako je kostel cítit modlitbou, tak je dílna cítit tvořivostí. Je to magické místo vonící dřevem. Praskání dřeva a teplo kamen nám připomíná konec a začátek,“ říká Honza. Kromě jiných aktivit se podílí i na přípravě časopisu Budoucnost církve v sekci pro mládež při České Biskupské konferenci. Přejeme mu mezi námi dlouhá a spokojená léta.

  Tímto se tedy zároveň loučíme s Jozefem Murínem, který u nás věrně sloužil od začátku roku 2009 a i jemu přejeme vše dobré v novém zaměstnání.

  Aktuality | Martin Stanek | 31.10.2009 00:00
 • 22 10
  Právě vychází nová kniha Tomáše Halíka

  Kniha s názvem Stromu zbývá naděje má podtitul Krize jako šance a vychází opět v nakladatelství Lidové noviny. Tentokrát je volitelnou součástí knihy i přiložené CD s čtenými úryvky v podání autora. Hudbu složil a na varhany doprovázel novopečený otec Robert Hugo.

  Aktuality | Martin Stanek | 22.10.2009 00:00
 • 18 10
  Libor Teplý – Ordo Amoris 18.10. – 10.11. 2009
  Archiv uměleckých intervencí | Martin Staněk | 18.10.2009 00:00
 • 18 10
  Ordo Amoris - Výstava fotografií Libora Teplého

  neděle 18.10. – úterý 10.11.2009
  Libor Teplý fotografuje od roku 1971. Svými snímky se vyjadřuje nejenom k architektuře samotné, ale prostřednictvím architektonických prvků či jejich částí volně vypovídá o obecně lidských otázkách, jak je patrno například z volných cyklů „Tma a světlo“ a „Řád a svoboda“.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2009 00:00
 • 13 10
  Mezináboženské setkání v rámci konference Forum 2000

  V úterý 13. 10. se v rámci konference Forum 2000 zúčastnili debaty v sakristii našeho kostela Rabbi David Rosen (USA) a princ Norodom Sirivudh (Kambodža), moderoval Mons. T. Halík.

  Aktuality | Martin Stanek | 13.10.2009 00:00
 • 6 10
  Kázání Mons. Tomáše Halíka z bohoslužby k zahájení akademického roku 2009-2010

  Nahrávka ke zhlédnutí na YouTube: 1. část   2. část  3. část

  Aktuality | Martin Stanek | 6.10.2009 00:00
 • 1 10
  Kurz základů víry (2009-2011)

  Je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. Přijímání. Koná se formou přednášek každé úterý od 20 hodin (po mši sv.) v sakristii. V rámci kurzu proběhnou 4 víkendová setkání (Pro zájemce o křest 27.-29.11. v Praze – Vinoři a pro tzv. rychlé biřmovance 4.–6.12. v Jiřetíně pod Jedlovou). Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2011 (Rychlí biřmovanci již 2010).

  Kurz vedou Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk s pomocí dalších spolupracovníků. Více informací zde...

  Základy víry | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Společenství Jinonická 2009-2010

  Máte chuť podělit se o postřehy, prožitky nebo otázky ze své duchovní cesty? Je pro vás důležitá společná modlitba? Každý druhý čtvrtek v 7 hodin večer se schází v klášteře Sester karmelitek sv. Terezie malá skupina věřících. Setkání začíná modlitbou růžence a pokračuje diskusí na předem zvolené duchovní téma. Závěr setkání tvoří krátká tichá modlitba nebo adorace nejsvětější svátosti v kapli kláštera.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Chorální nešpory a laudy

  Každou neděli od 19.30 hodin se můžete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jižní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří Hodina. A každou středu v 7.30 v kostele (vchod sakristií) zase můžete začít den laudami (ranními chválami).

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00