Články

Libor Teplý – Ordo Amoris 18.10. – 10.11. 2009

Archiv uměleckých intervencí | Martin Staněk | 18.10.2009 00:00

Libor Teplý fotografuje od roku 1971. Svými snímky se vyjadřuje nejenom k architektuře samotné, ale prostřednictvím architektonických prvků či jejich částí volně vypovídá o obecně lidských otázkách, jak je patrno například z volných cyklů „Tma a světlo“ a „Řád a svoboda“. Sám autor říká:„Výtvarné umění i architekturu chápu jako oblast, která působí na člověka kromě své užité hodnoty výrazně v emotivní rovině. Proto se u svých fotografií snažím kromě nutné informativní složky preferovat působení emotivní. U fotografií architektury vychází toto pojetí z nutného pochopení ´principu´ stavby, včetně jejího výtvarného řešení a z následného výběru záběru tak, aby v co možná nejjednodušší, „nejčistější“ a nejvýraznější formě mohl zapůsobit na diváka.“

Kurátorem výstavy je Ivo Binder (Moravská galerie v Brně)Související články

Komentáře