Články

Mezináboženské setkání v rámci konference Forum 2000

Aktuality | Martin Stanek | 13.10.2009 00:00

V úterý 13. 10. se v rámci konference Forum 2000 zúčastnili debaty v sakristii našeho kostela Rabbi David Rosen (USA) a princ Norodom Sirivudh (Kambodža), moderoval Mons. T. Halík.

Oba vzácní hosté jsou významnými představiteli mezináboženského dialogu – Rabbi Rosen je jakýmsi „ministrem zahraničí“ pro Židy – bývalý hlavní irský rabín (1979-1985) a předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské záležitosti (2005-2009), člen a přední představitel mezináboženských organizací a fór. Za úsilí o usmíření židů a křesťanů mu v roce 2005 byl udělen Řád svatého Řehoře Velikého. V současnosti zastává post ředitele Amerického židovského výboru pro mezináboženské záležitosti.

Princ Sirivudh je předním představitelem kambodžské monarchistické strany FUNCINPEC a nevlastním bratrem bývalého krále Norodoma Sihanouka. V minulosti zastával post vicepremiéra a v letech 1993-1994 pak i ministra zahraničních věcí. V roce 1995 byl z rozhodnutí nového premiéra zatčen a poslán do exilu ve Francii. Zpět do vlasti se vrátil v roce 1998 po dohodě politických stran a založil Kambodžský institut pro spolupráci a mír, jehož je v současnosti předním představitelem.

V diskuzi oba zdůrazňovali potřebu náboženství v dnešním světě a podtrhli roli mezináboženského dialogu, přičemž se zmínili i o limitech, které dialog v praxi provází. Princ Sirivudh se přiznal, že mezináboženský dialog limitují kromě „teologických“ i zcela pragmatické politické důvody jako například politický nátlak, kterému on sám také podlehl, když se rozhodl nepozvat jeho svatost Dalajlámu na konferenci o náboženstvích, čehož později velmi litoval. David Rosen prezentoval zase svou zkušenost s pořádáním mezináboženského fóra v jižní Africe. Zjistil přitom, že lidi rozdělené rasovou nenávistí je možné stmelit právě pomocí náboženství a bezprostředního lidského kontaktu. „Pokud nechceme, aby se náboženství stalo problémem, musí se stát součástí řešení“, shodli se na závěr účastníci diskuse. foto

Komentáře