Články

Aktuality

 • 22 8
  Marek Orko Vácha provádí novým televizním cyklem NÁŠ DŮM V KOSMU - od září na televizi NOE každou neděli ve 20.00

  Přehled jednotlivých dílů najdete zde.

  I.Etika ochrany přírody.

  1.díl. Kosmos znamená řád i šperk.

  2.díl. Etika domácnosti Země.

  3.díl. Kdo může za současnou ekologickou krizi?

  4.díl. Kdo může za současnou ekologickou krizi? - II.

  5.díl. Postavení člověka v přírodě.

  6.díl. Proč příroda není učitelkou morálky?

  7.díl. Geneticky modifikované organismy.

  8.díl. Spiritualita stvoření.

  II.Věda a víra (Darwin a evoluce).

  1.díl. Metodologie vědy (jak funguje věda? - metodologický naturalismus a ontologický naturalismus).

  2.díl. Kreacionismus a evolucionismus.

  3.díl. Evolucionismus.

  4.díl. První kapitola knihy Genesis (židovský výklad a „Slovo“ v bibli).

  5.díl. Bůh mezer.

  6.díl. Darwinova teorie.

  7.díl. Darwinova teorie II.

  8.díl. Darwin a církev

  9.díl. Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu.

  10.díl. Dědičný hřích (život a smrt v přírodě).

  11.díl. Kreacionismus - inteligentní plán a evolucionismus.

  III.Etika a začátek života.

  1.díl. Úvod do etiky.

  2.díl. Etické teorie.

  3.díl. Etické teorie II.

  4.díl Problém osoby.

  5.díl. Embryo a jeho status.

  6.díl. Úvod do klonování – reprodukční a terapeutické.

  7.díl. Klonování – reprodukční a terapeutické.

  8.díl. Terapeutické klonování a kmenové buňky.

  9.díl. Embryonální kmenové buňky.

  10.díl. Asistovaná reprodukce (kmenové buňky).

  11.díl. Asistovaná reprodukce II.

  12.díl. Asistovaná reprodukce III.

  13.díl. Asistovaná reprodukce – stanovisko katolické církve.

  14.díl. Děloha k pronajmutí.

  IV.Konec života.

  1.díl. Euthanásie

  2.díl. Euthanásie – argumenty pro a proti.

  3.díl. Euthanásie – stanovisko náboženských systémů.

  4.díl. Dříve vyslovená přání.

  5.díl. Dříve vyslovená přání II.

  6.díl. Eugenika I.

  7.díl. Eugenika II.

  Aktuality | Martin Stanek | 22.8.2011 11:06
 • 18 8
  Tomáš Halík získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy

  Evropská společnost pro katolickou teologii udělila Tomáši Halíkovi za knihu Patience with God (v českém orig. Vzdáleným nablízku, nakl. Lidové noviny 2007) Cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu za roky 2009/10. Kniha vyšla česky, anglicky, polsky a německy a připravují se její vydání v dalších jazycích včetně čínštiny a korejštiny. Cena bude Tomáši Halíkovi slavnostně udělena na mezinárodním kongresu  teologů ve Vídni 25. srpna. Zároveň bude jeden exemplář knihy osobně předán Benediktu XVI. při tradičním papežově setkání s profesory teologie v Castel Gandolfu. Další knihy Tomáš Halíka vyjdou v blízké době v Evropě, USA, Kanadě a Austrálii; dosud byly vydány již  v 9 jazycích a získaly několik domácích i zahraničních literárních cen.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.8.2011 13:54
 • 17 7
  Audio záznámy kázání

  Kvůli technickým problémům na naších stránkách se záznamy kázání v našem kostele, ze které se velmi omlouváme, jsme audio archiv přesunuli na jiný server. Na stránkách s audio archivem sice stále pracujeme, ale kázání si můžete poslechnout na dočasné adrese http://akademickafarnost.invisible.cz/kazani (odkaz se otvírá v novém okně).

  Aktuality | Martin Stanek | 17.7.2011 21:04
 • 7 7
  Rozhovor Mons. T. Halíka v australském rádiu
  Aktuality | Martin Stanek | 7.7.2011 15:20
 • 28 6
  Habemus capellanum novum!
  Aktuality | Martin Stanek | 28.6.2011 21:59
 • 15 6
  Kázání P. Jana Regnera SJ v době velikonoční

  Dostupné od 1.7.! V tomto článku si můžete online poslechnout kázání P. Jana Regnera SJ, které v našem kostele pronesl v době Velikonoční.[cincopa AwHAfo6Iagl1]

  Aktuality | Martin Stanek | 15.6.2011 17:19
 • 15 6
  Kázání P. Marka Orko Váchy na dobu velikonoční

  Dostupné od 1.7.! V  tomto článku máte možnost si poslechnout kázání P. Marka Orko váchy, které pronesl v našem kostele v době velikonoční[cincopa AMJArqKbakEk]

  Aktuality | Martin Stanek | 15.6.2011 14:04
 • 15 6
  Kázání Mons. Tomáše Halíka na dobu Velikonoční

  Dostupné od 1.7.! V tomto článku si můžete poslechnout kázání Mons. Tomáše Halíka na neděle velikonoční.[cincopa AYCAioaTaYFS]

  Aktuality | Martin Stanek | 15.6.2011 12:20
 • 21 5
  Témata Fotomaratonu vyhlášena!

  Před pár minutami byla vyhlášena témata letošního Fotomaratonu Salvátor. Témata vybral M.Staněk z Písně písní: 1. černá jsem, a přece půvabná,    2. jako lilie mezi trním,    3. nahlíží do oken,    4. po zemi se objevují květy,    5. můj milý je můj a já jsem jeho,    6. stíny dají se v běh,    7. pod závojem,    8. z vrstev kamene zbudovaná,    9. zahrada uzavřená jsi,    10. studna vody živé,    11. já jsem hradba,    12. jezte přátelé a pijte

  Přejeme dobré světlo všem, kdo se vydali do ulic lovit snímky (tentokrát ne ryby ani lidi).

  Aktuality | Martin Stanek | 21.5.2011 10:15
 • 29 4
  Duchovní cvičení a rekolekce jaro/léto 2011

  20.-22.5.2011 víkend mystagogie - Jiřetín pod Jedlovou

  Soustředění pro absolventy biřmování . Vedou Adéla a Petr Muchovi.

  29. 4. – 1. 5. Duchovní víkend Být jezuitou dnes, Praha

  Duchovní víkend Být jezuitou dnes formou diskusí, rozhovorů a modliteb nabídne seznámení s životem v současném jezuitském řádu. Je určen zájemcům o vstup do jezuitského řádu ve věku od 18 do 40 let. Vede Jan Regner SJ a další jezuité. Další informace a přihlášky: [email protected]

  Duchovní víkend pro nově pokřtěné a biřmované - Kolín, 6. – 8. 5. 2011

  Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je určen pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ.

  Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  8.-13. 5.  Kurz kontemplace

  Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v ženském ortodoxním klášteře ve Vilémově. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

  11.-13.5. (st-pá) Víkend mezi duší a duchem

  Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. (Zda půjde o úvodní či pokračovací kurz rozhodne převažující typ přihlášek - nezapomeňte proto uvést, zda jste již někdy absolvovali Víkend mezi duší a Duchem či nikoliv).

  3. – 5. 6. Kurz meditace Sádhana, Kolín

  Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nikdy nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

   

  8.-15.7. (pá-pá) Uspořádat si život

  Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

   

  24.-30. 7. Kurs kontemplace

  Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v exercičním domě v Králíkách. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

   

  25. – 29. 7. Kreativní exercicie, Kolín

  Kurz je určen pro ty, jimž není cizí zapojení kreativity k sebe-vyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci možnost využít výtvarných potřeb, které budou volně k dispozici. Součástí exercicií bude také bibliodrama. Doprovází Mireia Ryšková z KTF UK a Jan Regner SJ.

   

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, max. počet účastníků je 12-16, reagujte tedy rychle.

   

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 29.4.2011 18:06