Články

Aktuality
- 2010

 • 23 6
  Requiem za zemřelého Vladimíra Justla 28.6. v 17h

  V pondělí 28. června v 17 hodin se bude konat v našem kostele bohoslužba za zemřelého literárního historika Vladimíra Justla. Mši sv. bude celebrovat Mons. Tomáš Halík.

  http://www.novinky.cz/kultura/203725-zemrel-literarni-vedec-vladimir-justl.html

  Aktuality | Martin Stanek | 23.6.2010 18:01
 • 18 6
  20 let se studenty - dokumet České televize o naší farnosti

  Profilový dokument režiséra Jana Brichcína, který vznikl v rámci pořadu Cesty víry u příležitosti dvacetiletí naší farnosti, můžte i nadále shlédnout na internetu v archivu České televize. Pořad proběhl na ČT1 v neděli 13. 6. 2010.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.6.2010 16:27
 • 16 6
  Ekumenická bohoslužba 22. 6. v 19 hod.

  Pro naši farnost je důležitá snaha o dialog a ekumenickou otevřenost, aby vzájemná úcta a láska k Bohu vítězily nad jizvami minulosti, předsudky a  lidskou nevraživostí, neboť je „jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Ef 4, 6). Proto jsme se rozhodli uspořádat ekumenické setkání těch, kteří jsou nám nejblíže – křesťanů v našem sousedství. Chtěli bychom se společně modlit za naše město, za porozumění a lásku, kterou  si podle příkazu evangelia máme vzájemně prokazovat. Tímto Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu  v úterý 22. 6. 2010 v 19 hod. v našem kostele a následnou diskuzi (cca 20 - 21.30 hod.) o perspektivách praktické ekumény. Předsedat bohoslužbě bude Mons. Tomáš Halík, kázat bude Mikuláš Vymětal (Českobratrská církev evangelická). Zpěvem doprovodí salvátorská schola. Svoji účast přislíbili:   Vasyl Slyvockij (Řeckokatolická církev), Pavel Plchot (Církev bratrská), Lumír Čmerda (Církev československá husitská),   David Jurech (Evangelická církev augsburského vyznání) a zástupce Starokatolické církve. Plakátek ke stažení.pdf

  Aktuality | Martin Stanek | 16.6.2010 09:19
 • 29 5
  Kněžské svěcení Petra Vacíka SJ 5.6. - 17.00
  Aktuality | Martin Stanek | 29.5.2010 22:28
 • 29 5
  Noc kostelů u Salvátora - přes 6000 návštěvníků!
  Aktuality | Martin Stanek | 29.5.2010 21:36
 • 11 5
  Bohoslužba za JUDr. Otakara Motejla 19. 5. 2010 od 17.00
  Aktuality | Martin Stanek | 11.5.2010 21:27
 • 3 5
  Salvatore 75-květen-2010

  Nejnovější farní zpravodaj Salvatore, který obsahuje mj. rozhovor s architektem Norbertem Schmidtem ke stažení zde:  SALVATORE.PDF

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 13:56
 • 3 5
  Diskuze s Tomášem Sedláčkem (12.5. ve 20.00)

  Vysokoškolské katolické hnutí  zve do sakristie  k diskuzi se známým ekonomem Tomášem Sedláčkem. Autor knihy Ekonomie dobra a zla promluví o vztahu ekonomie a etiky a o tom, k čemu jsou dobré hospodářské krize. Vstup volný.

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 12:39
 • 30 4
  Noc kostelů: Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora 28.5.

  Naše farnost se připojila k akci Noc kostelů, která k nám přišla z Rakouska a v loňském roce přitáhla nebývalé množství zájemců. V kostele bude v pátek 28. května probíhat netradiční program od 20 hodin do půlnoci. Návštěvníky čeká v čase od 20.00 do 22.00 a od 23.00 do 24.00 světelná instalace, dále netradiční projekce s názvem „Život v kostele“, zpřístupněná výstava Věry Novákové na ochozu kostela a čtení fragmentů významných duchovních textů. Od 22 hodin do cca 23 hodin se odehraje tzv. Setkání pěti: hudební projekt několika hudebníků a zpěváků (Salvátorská schola /africké spirituály/, sbor Geshem /americké spirituály/,Jiří Hodina /gregoriánský chorál/, Eva Bublová /varhany/, Dalibor Pavelka /příčná flétna/).  Více na www.nockostelu.cz

  Aktuality | Martin Stanek | 30.4.2010 21:12
 • 28 4
  Friedhelm Mennekes SJ - Umělec a smrt

  V neděli 9. května ve 20.00 hodin bude na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze koncelebrovat mši svatou v našem kostele Friedhelm Mennekes SJ. Po mši sv. bude následovat volná debata v sakristii.

  V pondělí 10. května v 18:30 hodin pronese prof.Mennekes na Katolické teologické fakultě UK v Praze (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice) přednášku „Memento homo – Christian Boltanski a smrt“. Překlad do češtiny bude zajištěn.

  V úterý 11. května 2010 v 17:00 hodin bude následovat přednáška v anglickém jazyce „Joseph Beuys: The End of the 20th Century“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1).

  Prof. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Své hluboké znalosti díla Christiana Boltanského i Josepha Beuyse čerpá jak z dlouhodobého studia, tak i z mnohých osobních setkání s těmito předními západoevropskými umělci. Více se o Prof. Mennekesovi můžete dočíst v revue Salve 1/2007. V roce 2010 byl o Friedhelmu Mennekesovi natočen celovečerní dokument francouzsko-německou televizní stanicí Arte s názvem Amen!

  Setkání jsou pořádána Centrem teologie a umění při KTF UK, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademickou farností Praha ve spolupráci s revue Salve, Českou dominikánskou provincií a  Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova.

  ke stažení (plakát pdf)

  Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2010 14:00