Články

Friedhelm Mennekes SJ - Umělec a smrt

Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2010 14:00

V neděli 9. května ve 20.00 hodin bude na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze koncelebrovat mši svatou v našem kostele Friedhelm Mennekes SJ. Po mši sv. bude následovat volná debata v sakristii.

V pondělí 10. května v 18:30 hodin pronese prof.Mennekes na Katolické teologické fakultě UK v Praze (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice) přednášku „Memento homo – Christian Boltanski a smrt“. Překlad do češtiny bude zajištěn.

V úterý 11. května 2010 v 17:00 hodin bude následovat přednáška v anglickém jazyce „Joseph Beuys: The End of the 20th Century“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1).

Prof. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Své hluboké znalosti díla Christiana Boltanského i Josepha Beuyse čerpá jak z dlouhodobého studia, tak i z mnohých osobních setkání s těmito předními západoevropskými umělci. Více se o Prof. Mennekesovi můžete dočíst v revue Salve 1/2007. V roce 2010 byl o Friedhelmu Mennekesovi natočen celovečerní dokument francouzsko-německou televizní stanicí Arte s názvem Amen!

Setkání jsou pořádána Centrem teologie a umění při KTF UK, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademickou farností Praha ve spolupráci s revue Salve, Českou dominikánskou provincií a  Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova.

ke stažení (plakát pdf)

Komentáře