Články

Ekumenická bohoslužba 22. 6. v 19 hod.

Aktuality | Martin Stanek | 16.6.2010 09:19

Pro naši farnost je důležitá snaha o dialog a ekumenickou otevřenost, aby vzájemná úcta a láska k Bohu vítězily nad jizvami minulosti, předsudky a  lidskou nevraživostí, neboť je „jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Ef 4, 6). Proto jsme se rozhodli uspořádat ekumenické setkání těch, kteří jsou nám nejblíže – křesťanů v našem sousedství. Chtěli bychom se společně modlit za naše město, za porozumění a lásku, kterou  si podle příkazu evangelia máme vzájemně prokazovat. Tímto Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu  v úterý 22. 6. 2010 v 19 hod. v našem kostele a následnou diskuzi (cca 20 - 21.30 hod.) o perspektivách praktické ekumény. Předsedat bohoslužbě bude Mons. Tomáš Halík, kázat bude Mikuláš Vymětal (Českobratrská církev evangelická). Zpěvem doprovodí salvátorská schola. Svoji účast přislíbili:   Vasyl Slyvockij (Řeckokatolická církev), Pavel Plchot (Církev bratrská), Lumír Čmerda (Církev československá husitská),   David Jurech (Evangelická církev augsburského vyznání) a zástupce Starokatolické církve. Plakátek ke stažení.pdf

Komentáře