Cyklus o manželství - témata

 

Dynamika partnerských vztahů

Podíváme se na časté obtíže, na které narážíme v různých fázích našich partnerských vztahů – skryté motivy (nejen) při výběru partnera, odlišná očekávání a potřeby, komunikační rozdíly, představy tom, jaký by vztah měl být… Zaměříme se také na nástroje zvládání situací, do kterých se v našich vztazích dostáváme (např. hádky a konflikty), zejména na principy konstuktivní komunikace.
přednáší Michal Petr

 

Manželství v křesťanské perspektivě

Instituce manželství prochází v posledních desetiletích výraznými proměnami, krizemi i novým zhodnocením.  Dochází k určité privatizaci manželství a partnerských vztahů, za posledních sto let se změnilo klima tradiční rodiny. V nové perspektivě se chápou hodnoty důstojnosti lidské osoby, věrnosti, závazku atd. V čem spočívá specificky křesťanský (katolický) pohled na manželství? Má své biblické či teologické opory? V čem spočívají jeho výhody/nevýhody, jakou devizou je svátostnost takového sňatku?
přednáší Martin Staněk

 

Manželství ve vztahu k rodičům

Říká se, že každý si bere partnera i s celou jeho rodinou. Sňatkem snoubenců vzniká v širší rodině množství nových rolí a vztahů. Dosavadní vazby se proměňují, což s sebou nese specifické nároky.
Některé z těchto vztahů mohou být více nebo méně problematické. Zdá se, že v mezigeneračních vztazích je určitá míra napětí některým vztahům přímo vlastní. Proč tomu tak je a co s tím?
Jak přesto žít v širší rodině dobré vztahy a kultivovat je? Jak opouštět a nezraňovat? Jak vyřešit dilema mezi láskou a autenticitou? A má mít některý z našich vztahů přednost?
přednáší Alice Derflová

 

Svatební obřad a manželský slib

Ve všech kulturách se vyvinul ritus, institucionalizující spojení muže a ženy úřed společností. V církvi se díky spojení římského práva, germánského práva a liturgie rozvinul obřad, vyjadřující jak právní závazky (veřejný slib), tak i vzájemné spojení před Bohem a v Bohu. Toto zakotvení formality, která zakouší ve  světě svoji velkou krizi, v náboženském obřadu/rituálu, může lépe vyjádřit důstojnost a radost tak velké události v životě partnerů.
přednáší Martin Staněk

 

Spiritualita rodiny

Manželský, a posléze zpravidla rodinný stav s sebou přináší nové nároky na způsob prožívání náboženské víry. Zdaleka ne všechny běžné formy ‚katolické zbožnosti‘ se jeví jako vhodné pro manžele, rodiče a děti. Jejich častá nesrozumitelnost není vhodná pro děti, náročnost na soustředěný čas pak bývá překážkou pro rodiče. Z víry, která má pro partnery představovat zdroj obdarování a posily, se pak leckdy stává přítěž a zdroj rozdělení. Manželé musejí hledat v této rovině společnou řeč, ať už jsou oba aktivními křesťany, nebo jde o smíšený pár. Setkání přinese některé praktické návrhy pro manželskou a rodinnou spiritualitu.
přednáší Martin Staněk
 

Manželství a bioetika

Velké pokroky v oblasti lékařství přinášejí i nové výzvy z hlediska etiky. Zejména asistovaná reprodukce, jež je v západním světě častým jevem i díky vysokým procentům neplodných párů, otevírá širokou diskusi o hranicích zásahů do běhu lidského života a přírody.
přednáší Marek Orko Vácha