Články

KAPACITA NAPLNĚNA! Cyklus o manželství 2020

Aktuality, Cyklus o manželství | Veronika Mynaříková | 20.4.2020 19:30

Srdečně zveme snoubenecké páry především z akademického prostředí k přednáškám Cyklu o manželství 2020, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos, tedy 2020, začínáme v pondělí 20. dubna a budeme se setkávat do 25. května vždy v 19.30 v sakristii kostela (kudy do sakristie).

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 300 Kč/pár (na místě v hotovosti - potvrzení o daru na vyžádání).

Online přihláška k Cyklu o manželství 2020

Program: 

20. 4. 19.30  Alice Derflová:  Manželství ve vztahu k rodičům 
27. 4. 19.30  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů 
4. 5. 19.30  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě 
11. 5. 19.30  Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika 
18. 5. 19.30  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib
25. 5. 19.30  Martin Staněk:  Spiritualita rodiny 

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Anselm Grün:  Svátost manželství

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře