Články

Cyklus o manželství online 2020 - kapacita naplněna!

Aktuality, Cyklus o manželství | Veronika Mynaříková | 20.4.2020 19:30

Srdečně zveme snoubenecké páry především z akademického prostředí k přednáškám Cyklu o manželství 2020, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos, tedy 2020, začínáme v pondělí 20. dubna a budeme se setkávat do 25. května vždy v 19.30, a to formou online konference přes Hangouts Meet. Informace dostanou účastníci mailem.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 300 Kč/pár (převodem na účet - potvrzení o daru na vyžádání).

Online přihláška k Cyklu o manželství 2020

Program: 

20. 4. 19.30  Alice Derflová:  Manželství ve vztahu k rodičům   formou videostreamované přednášky 
27. 4. 19.30  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů  - formou videopozdravu a audiopřednášky
4. 5. 19.30  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě   - formou videostreamované přednášky 
11. 5. 19.30  Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika   - formou videostreamované přednášky 
18. 5. 19.30  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib  - formou videostreamované přednášky 
25. 5. 19.30  Martin Staněk:  Spiritualita rodiny   -  formou videostreamované přednášky 

 

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 

Alice Derflová doporučuje:

Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Isabelle Nazare - Aga: Nenechte sebou manipulovat
 
a pro milovníky obtížně srozumitelných textů:
Verena Kast: Otcové a dcery, matky a synové
 
Michal Petr doporučuje:

Hlásek, Hlásková: Redesign rodiny
G
ary Chapman: Pět jazyků lásky
 
Martin Staněk doporučuje:

Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Anselm Grün:  Svátost manželství
Aselm Grün, J.U. Rogge :  Když se děti ptají na Boha

 

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře