Články

Cyklus o manželství 2017

Aktuality, Cyklus o manželství | Marta Mills | 25.4.2017 20:00

 

 

 

 

 

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme v úterý 25. dubna ve 20.00, přednášky budou pokračovat až do 6.června.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 300 Kč/pár (na místě v hotovosti - potvrzení o daru na vyžádání).

Přihlásit se lze online formulářem.

KUDY DO SAKRISTIE

Program: Svatební obřad a manželský slib, manželství a bioetika, manželství v křesťanské perspektivě, partnerské vztahy, spiritualita manželství....

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Anselm Grün:  Svátost manželství

       

 

 

Související články

Komentáře