Články

Cyklus o manželství 2017

Aktuality, Cyklus o manželství | Marta Mills | 25.4.2017 20:00

 

 

 

 

Již proběhlo - 2017

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme v úterý 25. dubna 2017 ve 20.00, přednášky budou pokračovat až do 30.května 2017.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr (video, video), Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 300 Kč/pár (na místě v hotovosti - potvrzení o daru na vyžádání).

Přihlásit se lze online formulářem.

KUDY DO SAKRISTIE

Program:

25.4. 20.00  Alice Derflová:  Manželství ve vztahu k rodičům - audio
2.5. 20.00  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů - audio
9.5. 20.00  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě - audio
16.5. 20.00  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib - audio
23.5.  20.00  
Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika - audio
30.5. 20.00  Martin Staněk:  Spiritualita rodiny - audio

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Anselm Grün:  Svátost manželství

       

 

 

Související články

Komentáře