Články

Cyklus o manželství 2016

Aktuality, Cyklus o manželství | Martin Staněk | 6.4.2016 18:00

 

 

 

 

 

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme již 6. dubna, přednášky budou pokračovat až do 11. května, vždy ve středu od 18 hodin v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. 

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Doporučené zápisné formou daru: 300 Kč/pár. Přihlásit se lze online formulářem na webových stránkách farnosti.

Přihlásit se lze online formulářem.

KUDY DO SAKRISTIE

Program:

  6.4. 18:00  Alice DerflováManželství ve vztahu k rodičům - audio (s heslem)
13.4. 18:00  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů - audio (s heslem)
20.4. 18:00  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě  - audio 2015 (s heslem)
27.4. 18:00  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib - audio (s heslem)
 4.5.  18:00  Martin StaněkSpiritualita rodiny - audio (s heslem) 
11.5. 18:00  Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika - audio (s heslem)

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 

     

 

 

Související články

Komentáře