Články

Cyklus o manželství 2015

Aktuality, Cyklus o manželství | Martin Staněk | 21.4.2015 20:00

 

 
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě.

Letos začínáme 21. dubna, přednášky budou pokračovat až do 2.června vždy v úterý od 20 hodin. Jedinou výjimkou je úterý 12.května, kdy se z důvodů avizované přednášky Anselma Grüna kurz nekoná. Setkání budou probíhat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Do sakristie se nevchází kostelem, ale z nádvoří Klementina. KUDY DO SAKRISTIE

Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. 

Doporučené zápisné formou daru: 300 Kč / pár

Přihlásit se lze online formulářem.

Program:

21.4. 20:00  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě  
28.4. 20:00 Alice DerflováManželství ve vztahu k rodičům
5.5. 20:00   Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů
12.5. 20:00 nekoná se z důvodu přednášky Anselma Grüna OSB
19.5. 20:00 Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib
26.5  20:00 Jaroslav Lorman:  Spiritualita manželství
2.6.  20:00  Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura:
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 

     

 

Související články

Komentáře