Články

Cyklus o manželství v roce 2014

Aktuality, Cyklus o manželství | Martin Staněk | 23.4.2014 17:30

Pozor, malá časová změna! Přednášky Cyklu o manželství, který je chápán jako hromadná příprava snoubenců, začínají letos ve středu 23. dubna již od 17.30 hodin a budou pokračovat až do 28. května vždy ve středu, a to od 18 hodin. Setkání budou probíhat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Do sakristie se nevchází kostelem, ale z nádvoří Klementina přes vchod Národní knihovny. KUDY DO SAKRISTIE

Přihlásit se lze online formulářem.

Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Na setkání se těší Martin Staněk, pastorační referent Akademické farnosti Praha.
Přístup do sakristie je z areálu Klementina (10 metrů vlevo od hlavního vstupu do studoven Národní knihovny)

Doporučené zápisné formou daru: 300 Kč /pár

Moc prosíme o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody dost vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Program:

23.4. !!již 17.30 !! Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů
30.4. 18.00 Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě
7. 5.  18.00 Alice DerflováManželství ve vztahu k rodičům
14.5. 18.00 Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib
21.5. 18.00 Jaroslav Lorman:  Spiritualita manželství
28.5. 18.00 Marek Orko VáchaManželství a bioetika

Související články

Komentáře