Svátost smíření

Svátost smíření a duchovní rozhovory

Během akademického roku (říjen-červen, s výjimkou 2 týdnů vánočních prázdnin):

Během akademických prázdnin (červenec-září):

  • neděle 19.15 – 19.45 v kostele / jižní věži

Podrobnější informace

V akademickém roce (vyjma vysokoškolských prázdnin) se koná adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru každý čtvrtek od 19.00 v kostele Nejsv. Salvátora (vstup přes sakristii zadem z Klementina). Ve farním kalendáři zde naleznete přítomnosti/nepřítomnosti konkrétních zpovědníků.

Každé úterý jsou v rámci duchovní pohotovosti k dispozici P. Samuel Prívara SJ (17.15–17.45, jižní věž) a P. Marek Orko Vácha (19.00–20.30, farní kancelář, vstup z nádvoří z Klementina).

V týdnu před Velikonocemi se koná jedna společná kající bohoslužba slova, po níž je k dispozici více zpovědníků.

K organizaci čtvrtečního zpovídání / duchovních rozhovorů:

Vstup do sakristie je zadním vchodem z Klementina. Tudy se prochází do kostela. Kněz v 19 hodin vystaví v kostele Nejsv. Svátost. V kostele se tedy v rámci adorace čeká ke všem zpovědníkům. Zpovídá se pak v kryptě, ve zpovědní místnosti v jižní věži a ve farní kanceláři. Službu konající kostelník na místě "reguluje" provoz a umožňuje návštěvu jednotlivých zpovědníků.

Není vhodné, s ohledem na ostatní čekající, řešit v rámci duchovního rozhovoru organizační záležitosti nebo přicházet s vědeckými problémy. Děkujeme za pochopení.

Doporučeno ke svátosti smíření
Impulzy ke svátosti smíření: jezuitoudnes.cz/rozlisuj/nastroje/zpoved/

Anselm Grün: Svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství 2010; 63 str. K zapůjčení i ve farní knihovně.
Bruno Salvodi: Bůh je větší než tvoje srdce. O svátosti smíření trochu jinak. Karmelitánské nakladatelství 2010.