Svátost smíření

Svátost smíření a duchovní rozhovory

Během akademického roku (říjen-červen, s výjimkou 2 týdnů vánočních prázdnin):

Od 19.5. 2020 do konce června: úterý 18.00 - 19.30 Marek Orko Vácha ve farní kanceláři

30. 6. 2020: 18:00 - 21:30 v sakristii (přítomni: Mons. Tomáš Halík, P. Petr Vacík, P. Marek Orko Vácha, P. Petr Glogar)

Během akademických prázdnin (červenec-září):

  • neděle: od 19:15 do 19:45

od října 2020 (nepřijde-li další vlna pandemie) obnovujeme běžný provoz v plné míře

  • úterý 19.00 – 20.30 v kanceláři (P. Marek Orko Vácha)
  • čtvrtek 19.00 – 21.00 v sakristii a přilehlých prostorách (Mons. Tomáš Halík, P. Petr Vacík SJ,  P.Marek Orko Vácha, P. Petr Glogar OCD a sestra Irena z Karmelu Edith Stein)

 

Podrobnější informace

V akademickém roce (vyjma vysokoškolských prázdnin) se koná adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru každý čtvrtek od 20.00 v sakristii kostela Nejsv. Salvátora (vstup zadem z Klementina)
V úterý od 19.00 do 20.30 je k dispozici P. Marek Orko Vácha ve farní kanceláři (vstup zadem z Klementina).
Ve farním kalendáři zde naleznete přítomnosti/nepřítomnosti konkrétních zpovědníků.

V týdnu před Velikonocemi a před Vánocemi se koná vždy jedna společná kající bohoslužba slova, po níž je k dispozici více zpovědníků.

K organizaci čtvrtečního zpovídání/duchovních rozhovorů:

Vstup do sakristie je zadním vchodem z Klemenntina. Kněz ve 20 hodin vystaví Nejsv.Svátost a krátce promluví. Zpovídá se pak v kryptě,  ve zpovědní místnosti v jižní věži, ve farní kanceláři, případně na čtvrtém místě, které je uvedeno na informační tabuli.  Při odchodu od zpovědi/duch. rozhovoru prosíme o otočení příslušné tabulky se jménem na VOLNO.

S dotazy se můžete obrátit na kostelníka Michala Tomášku nebo Adama Drahoše v sakristii.

Není vhodné, s ohledem na ostatní čekající, řešit v rámci duchovního rozhovoru organizační záležitosti nebo přicházet s vědeckými problémy. Děkujeme za pochopení.

Pro ty, kdo by chtěli využít odborné péče, zde uvádíme odkaz na internetové stránky pražské křesťanské psychologické poradny.

Křestanské poradenství - ostatní (kontakty)

Doporučená literatura ke svátosti smíření:

Anselm Grün: Svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství 2010; 63 str. K zapůjčení i ve farní knihovně.

Bruno Salvodi: Bůh je větší než tvoje srdce. O svátosti smíření trochu jinak. Karmelitánské nakladatelství 2010, 144 str.