Pomazání nemocných

Lze přijmout po předchozí dohodě s knězem, a to buď přímo v kostele, v nemocnici nebo doma, pokud se jedná o nemoc, která znemožňuje návštěvu kostela. Hromadné přijetí této svátosti se v našem kostele nekonává.

Kontakt: e-mail;  telefon: 222 221 339; 
případně jednotliví kněží:
Mons. Tomáš HalíkP. Samuel Prívara SJP. Marek Orko Vácha