Knihy Tomáše Halíka

Knihy v češtině (a slovenštině)

 • To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7
 • Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0
 • Štefan Hríb: Kde sa stratil Boh (Štefan Hríb sa pýta troch pozoruhodných kňazov: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-08-3
 • Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s A. Grünem). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6
 • Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2
 • Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3
 • Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry. NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9
 • Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4
 • Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0
 • Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Praha, Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9
 • Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7
 • Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8
 • Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Praha, Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1
 • Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9
 • Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2
 • Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9
 • Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6
 • Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3
 • Oslovit Zachea. (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1
 • Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1
 • Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. Praha, Portál 1997 - ISBN 978-80-7178-143-1 (80-7178-143-6)
 • Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha, Zvon 1995 - ISBN 978-80-7113-117-5 (80-7113-117-2)
 • Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6
 • Večerní modlitby. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-21-7
 • O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

 • I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8 (0-268-10072-1)
 • A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10). Council for Research in Values & Philosophy 2015 - ISBN 978-1565183001
 • Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0 (0-385-52452-8)
 • Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0 (0-385-52449-8)

Knihy v němčině

 • Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17.9.2018) - ISBN 978-3-8436-1115-2
 • Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-746251493
 • Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0
 • Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 - ISBN 978-3-7365-0030-3 (3-7365-0030-0)
 • Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 - ISBN 978-3-451-34757-3 (3-451-34757-1)
 • Nicht ohne Hoffnung: Glaube im postoptimistischen Zeitalter. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33087-2 (3-451-33087-3)
 • All meine Wege sind DIR vertraut: Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3 (3-451-33288-4)
 • Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 (česky: Dotkni se ran, NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3 (3-451-30739-1)
 • Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4 (3-451-30620-4)
 • Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1 (3-451-30382-5)
 • „Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 (česky: O přítomnou církev a společnost, 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

 • Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (Anselm Grun & Tomas Halik), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-3993178-8
 • Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 2017 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-88-3433247-4
 • La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-88-3154361-3 (88-3154361-X)
 • Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 (česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3 (88-209-8916-6)
 • Mistica, anima della filosofia? Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve francouzštině

 • Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-3
 • (Původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy v španělštině

 • ¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan. 2018 - ISBN : 978-84-293-2718-2
 • Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3
 • Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3
 • Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

 • Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas, Prior Velho 2018 - ISBN 978-989-673-662-0
 • O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam. Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8
 • Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 - ISBN 978-989-673-521-0
 • O Meu Deus é um Deus Ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 - ISBN 978-989-673-441-1
 • A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 - ISBN 978-989-673-363-6
 • Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 - ISBN 978-989-673-258-1

Knihy v brazilské portugalštině

 • Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram. Vozes 2017 - ISBN 978-853265468_ (8532654681)
 • A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-8532652102 (8532652107)
 • Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-8532652461 (8532652468)
 • Paciência com Deus. Oportunidade Para Um Encontro - Coleção No Espírito. Paulinas, 2015 - ISBN 978-8535638585 (853563858X)

Knihy v polštině

 • Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, Kraków 2017 (Svět bez Boha / Gott los werden?) - ISBN 978-83-277-1297-4
 • Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít v dialogu) - ISBN 978-83-6472133-5
 • Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít s tajemstvím) - ISBN 978-83-6472134-2
 • Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 (Chci, abys byl) - ISBN 978-83-240-3221-1 (83-240-3221-5)
 • Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8 (83-268-1240-4)
 • Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 (Smířená různost) - ISBN 978-83-240-2115-4 (83-240-2115-9)
 • Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 (Prolínání světů) - ISBN 978-83-7030-759-2
 • Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 (Divadlo pro anděly) - ISBN 978-83-240-1593-1 (83-240-1593-0)
 • Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-83-240-1306-7 (83-240-1306-7)
 • Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 (Stromu zbývá naděje) - ISBN 978-83-240-1412-5 (83-240-1412-8)
 • Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-83-7505-368-5 (83-7505-368-6) - 2.v: 978-83-7505-913-7
 • Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-83-7030-534-5
 • Wzywany czy niewzywany. WAM, Kraków 2006 (Vzýván i nevzýván) - ISBN 978-83-7318-621-7 (83-7318-621-2)
 • Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 (Oslovit Zachea, první část) - ISBN 978-83-7318-748-1 (83-7318-748-0) - 2.v: WAM 978-83-277-1062-8
 • Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 (Oslovit Zachea, druhá část) - ISBN 978-83-7318-531-9 (83-7318-531-3)
 • Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 (Co je bez chvění, není pevné) - ISBN 978-83-7318-307-0 (83-7318-307-8)
 • Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 (Ptal jsem se cest) - ISBN 83-7033-349-4
 • Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy v slovinštině

 • Znebimo se Boga. Ko se vera in nevera objameta. Družina 2018 - ISBN 978-961-04-0527-6
 • Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-961-6844-16-1
 • Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-961-6644-67-9
 • Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

Knihy v ukrajinštině

 • Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5
 • Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

 • A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

 • Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-2114493-1
 • Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-239-7135-1
 • De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Boekencentrum Uitgevers 2016 - ISBN 978-90-239-7066-8
 • Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers 2014 - ISBN 978-90-239-2766-2

Knihy v turečtině

 • Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-605647571-9

Knihy v korejštině

 • Čas čekat na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) 2016 - ISBN 978-894191614-7

Knihy v čínštině

 • Hong Kong 2016 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-962294248-6