Knihy Tomáše Halíka

EN - DE - IT - FR - ES - PT - BR - PL - SL - HR - UA - HU - NL - SE - LT - TR - KR - CN

Knihy v češtině (a slovenštině)

 • Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty. NLN 2024 - ISBN 978-80-7422-958-9
 • Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době. NLN 2022 - ISBN 978-80-7422-904-6
 • Via crucis. Paulínky 2022 - ISBN 978-80-7450-419-8
 • Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně. NLN 2021 - ISBN  978-80-7422-824-7 (H F O)
 • Čas prázdných kostelů. NLN 2020 - ISBN 978-80-7422-761-5 (O)
 • To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7 (O)
 • Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0
 • Štefan Hríb: Kde sa stratil Boh (Štefan Hríb sa pýta troch pozoruhodných kňazov: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-08-3
 • Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (& Anselm Grün). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6
 • Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2
 • Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3
 • Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry. NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9
 • Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4 (audio)
 • Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0
 • Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9
 • Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. (5 autorů). Cesta domů 2010 - ISBN 978-80-904616-3-6 (978-80-88126-22-5 2. vydání 2017)
 • Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7 (audio)
 • Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8 (audio)
 • Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1
 • Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9 (audio)
 • K čemu dnes humanitní vědy? (Sedm osobností reaguje na přezíravý postoj...). FFUK + Togga 2008 - ISBN 978-80-7308-234-5
 • Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2; 2014 - ISBN 978-80-7106-271-9 (audio)
 • Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9
 • Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6 (audio)
 • Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3
 • Oslovit Zachea. (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1
 • Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1 (audio)
 • Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. Portál 1997 (288s.) - ISBN 978-80-7178-143-1 (80-7178-143-6); 2.v. (2001): 978-80-7178-573-6; 3.v. (2010, 384s.): 978-80-7367-720-6 (audio)
 • Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Zvon 1995 - ISBN 978-80-7113-117-5 (80-7113-117-2)
 • Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6
 • Večerní modlitby. Cesta 1992 - ISBN 80-85319-21-7 (dotisk 2007: 80-7295-075-4, 978-80-7295-075-1)
 • O přítomnou církev a společnost. Křesťanská akademie Praha 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

 • The Afternoon of Christianity: The Courage to Change. University of Notre Dame Press (March 1) 2024 - ISBN 978-0-268-20747-2
 • The Way of the Cross: Meditations on Encountering Jesus. Paulist Press (March 7) 2023 - ISBN 978-0-8091-5627-6
 • Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation. University of Notre Dame Press (March 1) 2023 - ISBN 978-0-268-20489-1
 • Is Got absent? Faith, Atheism, and Our Search for Meaning (A.Grün & T.Halík) Paulist Press 2019 - ISBN 978-0-8091-5343-5
 • From the Underground Church to FreedomUniversity of Notre Dame Press X.2019 (česky: To že byl život?, NLN 2018) - ISBN 978-0-268-10677-5
 • I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8 (0-268-10072-1), 2019 - ISBN 978-0-268-10073-5
 • A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (& P.Hošek, eds.). Council for Research in Values and Philosophy (CRVP, Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10) 2015 - ISBN 978-1-56518-300-1 (pdf)
 • Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0 (0-385-52452-8)
 • Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2009 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0 (0-385-52449-8)

Knihy v němčině

 • Das Geheimnis der Weihnacht: Advents- und Weihnachtspredigten voller Hoffnung. Herder Verlag, 11.9.2023 - ISBN 978-3-451-39561-1
 • Der Nachmittag des Christentums: Eine Zeitansage. Herder Verlag, 16.5.2022 - ISBN 978-3-451-03355-1
 • Ich glaube an einen Gott, der fehlt (více autorů). St. Benno Verlag - ISBN 978-3-7462-6103-4
 • Weil Gott sich sehnt, Mensch zu sein: Weihnachtliche Meditationen. St. Benno Verlag, 8.9.2021 - ISBN 978-3-7462-5973-4
 • Die Zeit der leeren Kirchen: Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens. Herder Verlag, 2021 - ISBN 978-3-451-38994-8
 • Christsein und die Corona-Krise - Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt (W.Kasper, G.Augustin - eds.). Grünewald (Patmos), 2020 - ISBN 978-3-7867-3244-0
 • Gott los werden - Warum der Glaube den Unglauben braucht (A.Grün & T.Halík). Herder, (15.VII.)2019 (česky: Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti, NLN 2017) - ISBN 978-3-451-03166-3
 • Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment. Herder Verlag, 2019 (česky: Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment, NLN 2010) - ISBN 978-3-451-38469-1
 • Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis" (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (1.4.2019) - ISBN 978-3-8436-1116-9 - kindle
 • Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17.9.2018, ) - ISBN 978-3-8436-1115-2
 • Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-7462-5149-3
 • Von Achtsamkeit bis Zuversicht: ABC des guten Lebens. Herder (20.2.2017) -
 • Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0
 • Aggiornamento - Damals Und Heute: Perspektiven Fur Die Zukunft (13 aut.). Herder 2017 - ISBN 978-3-451-34990-4
 • Das Ewige Im Fluss Der Zeit: Der Gott, Den Wir Brauchen (11 aut.). Herder 2016 - ISBN 978-3-451-02280-7
 • Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 (česky: Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti, NLN 2017) - ISBN 978-3-7365-0030-3 (3-7365-0030-0)
 • Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 (česky: Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství, NLN 2012) - ISBN 978-3-451-34757-3 (3-451-34757-1)
 • Nicht ohne Hoffnung: Glaube im postoptimistischen Zeitalter. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33087-2 (3-451-33087-3)
 • All meine Wege sind DIR vertraut: Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3 (3-451-33288-4)
 • Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 (česky: Dotkni se ran, NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3 (3-451-30739-1)
 • Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4 (3-451-30620-4)
 • Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1 (3-451-30382-5)
 • Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 (česky: O přítomnou církev a společnost, 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

 • Un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Quaresima e Pasqua di un'epoca inquieta. Vita e Pensiero 2024 - ISBN 978-88-343-5519-0
 • Si destano gli angeli. Avvento e Natale di un‘epoca inquieta. Vita e Pensiero 2023 - ISBN 978-88-343-5522-0
 • Verso una nuova riforma del cristianesimo? Vita e Pensiero 2023 - ISBN (pdf) 978-88-343-5618-0
 • Pomeriggio del cristianesimo: Il coraggio di cambiare. Vita e Pensiero 11. 11. 2022 - ISBN 978-88-343-5041-0
 • Incontrare il crocifisso. Via CrucisPaoline Editoriale Libri, 18. 3. 2022 - ISBN 978-88-315-5465-7
 • Tocca le ferite. Per una spiritualità della non-indifferenza. Vita e Pensiero 2021 - ISBN 978-88-343-4389-0
 • Cambiamenti d'epoca (E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont) EDB - Edizioni Dehoniane Bologna 16.7.2020 - ISBN 978-88-1097625-8
 • Il segno delle chiese vuote. Per una ripartenza del cristianesimo. Vita e Pensiero 8.4.2020 - ISBN 978-88-343-4209-1
 • Pazienza con Dio. Vita e Pensiero 2020 (LibreriadelSanto) - ISBN 978-88-343-3947-3
 • Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (& A.Grün), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-399-3178-8
 • Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 2017 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-88-343-3247-4
 • La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-88-315-4361-3 (88-3154361-X)
 • Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 (česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3 (88-209-8916-6)
 • Mistica, anima della filosofia? Edizioni della Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999 - ISBN ?

Knihy ve francouzštině

 • Chemin de croix. MEDIASPAUL, 17.2.2022 - ISBN 978-2-71221603-0
 • Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-6
 • (Původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy v španělštině

 • La tarde del cristianismo. Valor para la transformación. Herder 28.2.2023 - ISBN 978-84-254-4828-7
 • ViacrucisPPC EDITORIAL, 24.2.2022 - ISBN 978-84-2883850-4
 • Quiero que seas: Sobre el Dios del amor. Herder 2.X.2018 - ISBN 978-84-254-3868-4
 • ¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan (& A.Grün) SalTerrae 2018 - ISBN 978-84-293-2718-2 amazon
 • Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3
 • Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3
 • Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

 • A Tarde do Cristianismo. O tempo da transformação. Paulinas, 2022 - ISBN 978-989-673-852-5
 • Via Crucis. Encontro com Jesus no caminho da cruz na nossa vida e na nossa história. Paulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-781-8
 • O tempo das igrejas vaziasPaulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-775-7
 • O sinal das igrejas vazias Para um Cristianismo que volta a partir. Paulinas, 2020
 • Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas, Prior Velho 2018 - ISBN 978-989-673-662-0
 • O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam (& A.Grün) Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8
 • Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 - ISBN 978-989-673-521-0
 • O meu Deus é um Deus ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 - ISBN 978-989-673-441-1
 • A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 - ISBN 978-989-673-363-6
 • Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 - ISBN 978-989-673-285-1

Knihy v brazilské portugalštině

 • O entardecer do cristianismo: A coragem de mudar. Vozes 25.10.2023 - ISBN 978-85-326-6568-3
 • Fragmentos de uma pandemia (8 aut.). PUCPress, Curitiba 2020 - ISBN 978-65-87802-31-2 (free pdf)
 • Não sem esperança. O retorno da religião em tempos pós-otimistas. Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5905-7
 • Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor? Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5779-4 (8532657796)
 • Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram (& A.Grün) Vozes 2017 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5468-7 (8532654681)
 • Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5246-1 (8532652468)
 • A noite do confessor. A fé cristã num mundo de incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5210-2 (8532652107)
 • Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. VozesPaulinas, 2015 - ISBN 978-85-356-3858-5 (8535638580)

Knihy v polštině

 • Przebudzenie aniołów: Kazania o bliskości Boga w niespokojnych czasach. WAM, 2022 - ISBN 978-83-277-3133-3
 • Popołudnie chrześcijaństwa: Odwaga do zmieny. WAM, 2022 - ISBN 978-83-277-3046-6
 • Zamyślenia na Wielki Tydzień: Spotkanie z Jezusem na drodze krzyżowej naszego życia i naszej historii. WAM, 2022 - ISBN 978-83-8144-690-7
 • Czas pustych kościołów. WAM, 18.11.2020 - ISBN 978-83-277-1830-3
 • Od Podziemnego Kościoła do labiryntu wolności. AutobiografiaZnak, 15.4.2020 - ISBN 978-83-240-6054-2
 • Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, Kraków 2017 (Svět bez Boha / Gott los werden? - & A.Grün) - ISBN 978-83-277-1297-4
 • Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít v dialogu) - ISBN 978-83-64721-33-5
 • Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít s tajemstvím) - ISBN 978-83-64721-34-2
 • Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 (Chci, abys byl) - ISBN 978-83-240-3221-1 (83-240-3221-5)
 • Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8 (83-268-1240-4)
 • Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 (Smířená různost) - ISBN 978-83-240-2115-4 (83-240-2115-9)
 • Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 (Prolínání světů) - ISBN 978-83-7030-759-2
 • Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 (Divadlo pro anděly) - ISBN 978-83-240-1593-1 (83-240-1593-0)
 • Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-83-240-1306-7 (83-240-1306-7)
 • Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 (Stromu zbývá naděje) - ISBN 978-83-240-1412-5 (83-240-1412-8)
 • Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-83-7505-368-5 (83-7505-368-6); 2.v: 978-83-7505-913-7; 3.v.(2016): 978-83-277-1229-5; 4.v.(2022): 978-83-277-3042-8
 • Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-83-7030-534-5
 • Wzywany czy niewzywany. WAM, Kraków 2006 (Vzýván i nevzýván) - ISBN 978-83-7318-621-7 (83-7318-621-2)
 • Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 (Oslovit Zachea, první část) - ISBN 978-83-7318-748-1 (83-7318-748-0) - 2.v: WAM 2015, ISBN 978-83-277-1062-8
 • Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 (Oslovit Zachea, druhá část) - ISBN 978-83-7318-531-9 (83-7318-531-3)
 • Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 (Co je bez chvění, není pevné) - ISBN 978-83-7318-307-0 (83-7318-307-8)
 • Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 (Ptal jsem se cest) - ISBN 83-7033-349-4
 • Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy v slovinštině

 • Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta (& A.Grün) Družina 2018 (COBISS) - ISBN 978-961-04-0527-6
 • Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja. Družina 2017 (COBISS) - ISBN 978-961-04-0382-1
 • Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 (COBISS) - ISBN 978-961-6844-16-1
 • Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 (COBISS) - ISBN 978-961-6644-67-9
 • Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění; COBISS) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

 • Strpljenje s Bogom: Pripovijest o Zakeju danas (Jozo Džambo: z Gedult mit Gott), FMC Svjetlo riječi, Sarajevo (13.II.)2015 - ISBN 978-9958-24-028-7 preview

Knihy v ukrajinštině

 • Пополудень християнства/Popoludeň christianstva. Svichado, Lviv 2024 (Odpoledne křesťanství) - ISBN 978-966-938-660-1
 • Життя без Бога/Žittja bez Boga (& Anselm Grün). Svichado, Lviv 2022 - ISBN 978-966-938-555-0
 • Час порожніх храмів/Čas porožnich chramiv. Svichado, Lviv 2022 (Čas prázdných kostelů) - ISBN 978-966-938-483-6
 • Терпеливість із Богом/Terpelivisť iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5
 • НІЧ СПОВІДНИКА/Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

 • A távollévők közelében: szenvedély és türelem a hit és a hitetlenség találkozásában. Remény, Dun. Streda 2022 - ISBN 978-80-89814-18-3
 • Távol az Isten. (A.Grün & T.Halík) Bencés, Pannonhalma 2018 - ISBN 978-963-314-130-4
 • A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

Knihy ve švédštině

 • Tålamod med Gud. Libris 2019 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-91-7387744-2

Knihy v litevštině

 • Kantrybės su Dievu: Zachiejaus istorija tęsiasi mumyse. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019 (přel. Almis Grybauskas) – ISBN 978-9955-29-427-6

Knihy v turečtině

 • Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-605-647571-9

Knihy v korejštině

 • 그리스도교의 오후 (Odpoledne křesťanství) Bundo 20.4.2023 - ISBN 978-89-419-2307-7
 • 고해 사제의 밤 (Noc zpovědníka) Bundo 25.3.2021 - ISBN 978-89-419-2103-5
 • 상처 입은 신앙 - “내 상처를 보고 만져라" Zraněná víra (Dotkni se ran) Bundo 5.7.2018 - ISBN 978-89-419-1811-0
 • 신이 없는 세상 Godless World, Bundo 29.3.2018 - ISBN 978-89-419-1806-6
 • 하느님을 기다리는 시간 Čekání na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) Bundo, 8.9.2016 YT - ISBN 978-89-419-1614-7

Knihy v čínštině