Knihy Tomáše Halíka - obsahy

Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně - 2021 - NLN

 • Slovo úvodem
 • I Víra v pohybu
 • II Víra jako zkušenost s tajemstvím
 • III Číst znamení doby
 • IV Tisíc let jako jeden den
 • V Náboženské či nenáboženské křesťanství?
 • VI Tma v poledne
 • VII Bůh se vrací?
 • VIII Dědici moderního náboženství
 • IX Od globální vesnice k civitas oecumenica
 • X Třetí osvícenství?
 • XI Identita křesťanství
 • XII Bůh zblízka a Bůh zdaleka
 • XIII Spritualita jako vášeň víry
 • XIV Víra nevěřících a okno naděje
 • XV Společenství cesty
 • XVI Společenství naslouchání a porozumění
 • Poděkování

Čas prázdných kostelů - 2020 - NLN

 • Čas navštívení
 • Prach a popel (Popeleční středa)
 • Čas zakrytých obrazů (1. neděle postní)
 • Světlo a temnoty (2. neděle postní)
 • Ježíšova otevřenost (3. neděle postní)
 • Otevřít oči slepých (4. neděle postní)
 • Křesťanství mnoha tváří (5. neděle postní)
 • Všechno činím nové (Květná neděle)
 • Kde se láska sklání k druhým, tam se děje Bůh (Zelený čtvrtek)
 • Trpělivost, zvaná naděje (Velký pátek)
 • Ženská tvář Velikonoc (Bílá sobota)
 • Vítězství nad smrtí (Velká noc)
 • Dotkni se ran (2. neděle velikonoční)
 • Společenství poutníků (3. neděle velikonoční)
 • Být otevřenými dveřmi (4. neděle velikonoční)
 • Bůh je neproniknutelné tajemství (5. neděle velikonoční)
 • Příslib Obhájce (6. neděle velikonoční)
 • Nesuďme - ani sebe! (Nanebevstoupení Páně)
 • Nastal den Letnic (Seslání Ducha svatého)

To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody - 2018 - NLN

 • Autorská poznámka k českému vydání
 • Píšeš o sobě?
 • Objev víry
 • Jaro, po němž přišla zima
 • Cesta ke kněžství
 • Knězem podzemní církve
 • Desetiletí duchovní obnovy
 • Revoluce svaté Anežky
 • Exodus
 • Čas zakládání
 • Zkušenost noci
 • Politika - výzva nebo pokušení?
 • Okna do světa
 • Vavříny a trny
 • Příhodný čas
 • Dotek věčnosti

Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti - 2017 - NLN

 • Opuštěný Bohem? (WN)
 • Prolog / Mrtvý Bůh (TH)
 • 1 Když Bůh mlčí:
 • Duše zná ateismus (AG)
 • Obejmout ateismus (TH)
 • 2 Mnohotvárnost žitého ateismu:
 • Žít s hypotézou Boha - anebo bez ní (TH)
 • Od náboženské necitelnosti až k hledání spirituality (AG)
 • 3 Obrat k hledání:
 • Tušit Boha (AG)
 • Náboženství a duchovně hledající člověk (TH)
 • 4 Žít v tajemství:
 • Cesta na hloubku (TH)
 • O zkušenostech s nepopsatelným (AG)
 • 5 Na cestě k tajemství - nepopsatelné v příbězích:
 • Proměna - společná cesta věřících a nevěřících (AG)
 • Nevěřící ve mně - můj přítel (TH)
 • Epilog / Neznámý Bůh. Pavlovo kázání na Areopagu (AG)

Obnovíš tvář země (Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998) - 2014 - NLN

 • Slovo autora s odstupem let
 • Dokumenty z let 1989 - 1998:
 • Evangelium musí být hlásáno nově
 • Hvězda naděje ukřižované a zmrtvýchvstalé
 • Myšlenky k obnově života církve v naší zemi
 • Pokání kněží
 • Papež česky
 • Do roka a do dne
 • Všechno mohu v tom, který mě posiluje
 • Nejen o Husa
 • Buďte věrní a pravdiví
 • O majetku a svobodě církve
 • Chrám svobody a oltářneznámému bohu
 • Zasvěcení národa, či krize dialogu?
 • Postmoderna a katolická identita
 • Zpět k obrazům nepřítele, či odvaha k otevření
 • Jak proměnit tragédii církve v božskou komedii?
 • Katolická církev v České republice po roce 1989
 • Komentáře k událostem a vzpomínky:
 • Desetiletí duchovní obnovy - 1987-1997
 • Svatořečení Anežky České - listopad 1989
 • Církev na prahu svobody - prosinec 1989
 • První návštěva papeže - duben 1990
 • Zasvěcení národa - červenec 1993
 • Návrat Jana Husa

Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry - 2014 -NLN

 • 1. Etika dialogu
 • 2. Církev
 • 3. Dějinné proměny křesťanství
 • 4. Křesťanství a sekulární kultura
 • 5. Křesťanství a politika
 • 6. Česká povaha a zbožnost
 • 7. Víra a humor

Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry - 2013 - NLN

 • 1. Co znamená věřit
 • 2. Víra a její sestra pochybnost
 • 3. Tajemství zvané Bůh
 • 4. Bůh je mrtev
 • 5. Rozhovor s ateismem
 • 6. Poselství Velikonoc
 • 7. Láska
 • 8. Naděje
 • 9. Trpělivost
 • 10. Duchovní život

Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství - 2012 - NLN

 • Bůh, který tančí
 • 1. Odkud a kam lásky
 • 2. Čekání na druhé slovo
 • 3. Přednost lásky před vírou?
 • 4. Boží vzdálenost
 • 5. Chci, abys byl
 • 6. Boží blízkost
 • 7. Otevřené dveře
 • 8. Narcisovo zrádné jezírko
 • 9. Je tolerance naše poslední slovo?
 • 10. Láska k nepřátelům
 • 11. Byť nebylo pekla, nebe
 • 12. Milovat svět?
 • 13. Silnější než smrt
 • 14. Tanec lásky

Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC) - 2011 - NLN

 • Advent
 • Vánoční
 • Palach
 • 25. únor
 • Velikonoční
 • Nanebevstoupení - svátek globalizace?
 • Svátek Letnic
 • Červencové svátky
 • Dědictví Francouzské revoluce
 • 11. září - rok poté
 • Svatováclavská meditace
 • Anonymní svatí 1. XI.
 • 2. XI. 2000 Vzpomínka na zemřelé

Smířená různost (rozhovor, Tomasz Dostatni) - 2011 - Portál

 • Předmluva
 • I. Poušť a smíření
 • II. Farnost a konvertité
 • III. Ateismus a apateismus
 • IV. Je Bůh opravdu mrtev?
 • V. Teologie psaná životem
 • VI. Šli před námi
 • VII. Církev, náboženství a svět
 • VIII. Víra a pochybnosti
 • IX. Víra jako osobní ručení
 • X. Smířená různost
 • XI. Jizvy v srdci víry
 • XII. Ohlédnutí

Divadlo pro anděly: život jako náboženský experiment - 2010 - NLN

 • 1. Na počátku bylo oslovení
 • 2. Bůh bydlí v možnosti
 • 3. Bůh bydlí v příběhu
 • 4. Svět je divadlo
 • 5. Lze žít víru bez víry?
 • 6. Povinnost křesťana být někdy ateistou
 • 7. Bůh a létavice
 • 8. Bůh na nádvoří pohanů
 • 9. Více než strážný na svítání
 • 10. Bůh bydlí ve svobodě
 • 11. O víře nevíře a moci odpouštět
 • 12. Velký bratr je upírem svobody, Bůh její krví
 • 13. Přátelství s neznámím
 • 14. Uprostřed temnot
 • 15. Vstupuji do hry

Stromu zbývá naděje: krize jako šance - 2009 - NLN

 • 1. Ground Zero: naděje v bodě nula
 • 2. Naše nynější krize
 • 3. Andělům dnešních církví piš
 • 4. Naděje pro všechny?
 • 5. Krize jako kolébka naděje
 • 6. Naděje a zázraky
 • 7. Chléb chudého
 • 8. Chůze po vodě
 • 9. Zápas u břehu naděje
 • 10. Má snad déšť otce?
 • 11. Řeč z vichru a bouře
 • 12. Věřím, že můj goel žije
 • 13. Paprsek pod zavřenými dveřmi
 • 14. V žádném lese
 • 15. K čemu potřebujeme Boha?

Dotkni se ran: spiritualita nelhostejnosti - 2008 - NLN

 • 1. Brána zraněných
 • 2. Bez distance
 • 3. Arcanum cordis
 • 4. Stržení opony
 • 5. Tančící Bůh
 • 6. Klanění Beránkovi
 • 7. Stigmata a odpuštění
 • 8. Klepání na stěnu
 • 9. Těla
 • 10. Nevěsta krásná, církev chudá
 • 11. Pravda malé místo má;místopředsedové
 • 12. Veronika a pečeť tváře
 • 13. Proměněné rány
 • 14. Poslední blahoslavenství

Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou - 2007 -NLN

 • Prolog
 • Evangelium o Zacheovi
 • 1. Oslovit Zachea
 • 2. Blahoslavení vzdálení
 • 3. Daleko od všech sluncí
 • 4. Bosýma nohama
 • 5. Spor o krásu Dulciney z Tobosy
 • 6. Dopis
 • 7. Neznámý, příliš blízký Bůh
 • 8. Velikonoční zrcadlo
 • 9. Čas sbírání kamení
 • 10. Čas k uzdravení
 • 11. Svatý Zacheus
 • 12. Věčný Zacheus

Prolínání světů: ze života světových náboženství - 2006 -NLN

 • Úvodem
 • 1. Zviditelnit nezobrazitelné
 • 2. Náboženství u životních prahů
 • Vstup do života
 • Vstup do dospělosti
 • Vstup do manželství
 • Vstup do věčnosti
 • 3. Setkání s posvátnem
 • Poušť
 • Křesťanské kláštery
 • Buddhistické kláštery
 • Svatyně
 • Modlitba
 • Poutě
 • Jídlo a náboženství
 • 4. Proměny náboženství
 • Nová náboženství?
 • Násilí, nebo dialog?

Noc zpovědníka: paradoxy malé víry v postoptimistické době - 2005 - NLN

 • 1. Noc zpovědníka
 • 2. Dej nám malou víru
 • 3. Přijď, království nemožného
 • 4. Tušení přítomného
 • 5. O cudnosti víry
 • 6. Utrpení věřícího vědce
 • 7. Radost nebýt Bohem
 • 8. Tam a zase zpátky
 • 9. Králík, který hraje na housle
 • 10. Bůhví proč
 • 11. Život v zorném poli
 • 12. Volám: Násilí!
 • 13. Znamení Jonášovo
 • 14. Modlitba tohoto večera
 • 15. Proč se Sára smála?
 • 16. Křesťanství druhého dechu

Vzýván i nevzýván: evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství - 2004 - NLN

 • 1 Evropa: Dvě tváře křesťanství:
 • Je Evropa dneška nekřesťanská a nenáboženská? (oxfordská předn.)
  • Náboženství jako religio
  • Biblická víra contra religio
  • Křesťanství přejímá úlohu a podobu religio
  • Moderna: křesťanství ztrácí charakter religio
  • Věda a kapitalismus jako religio novověku
  • Nacionalismus a totalitní režimy jako "politická náboženství"
  • Současná religio Západu: média
  • Nové chápání náboženství v novověku
  • Náboženství jako confessio
  • Osvícenské verze náboženství: přechod od konfesionálního k individualistickému pojetí
  • Náboženství jako pietas
  • Akademické studium náboženství a "náboženství intelektuálů"
  • Současná náboženská scéna
  • Sekularita a náboženství
 • Prostor pro ty, kteří s námi nechodí (saarbrückenská předn.)
  • Ti, kteří vybočují
  • Ani tradicionalismus, ani progresivismus
  • Katolicita jako otevřenost i k "obtížně zařaditelným"
  • Neznámý učedník a ninkodémovští křesťané
  • Církevní a necírkevní křesťanství
  • Církev jako ikona Trojice
 • Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (freiburská předn.)
  • Krize ateismu
  • Bojovný ateismus ustoupil agnosticismu, lhostejnosti a "difuzní náboženskosti"
  • Dialog s ateismem
  • Postmoderní společnost je postsekulární
  • Hlavním protivníkem víry je idolatrie
  • Ateismus jako idolatrie
  • Zarmoucený ateismus
  • Křesťanský smysl "smrti Boha"
  • Mystický smysl "smrti Boha"
  • Velikonoční smysl "smrti Boha"
 • Je postmoderní kultura postsekulární? (cambridgeská předn.)
  • Reflexe dějinné zkušenosti
  • Víra a náboženství
  • Sekularizace a sekularismus
  • Odpovědnost a její hranice
  • Sekularizace a doba postsekulární
 • Křesťanská eschatologie a naděje dneška (mannheimská předn.)
  • Biblické kořeny eschatologie
  • Dějinné proměny eschatologie
  • Úpadek křesťanské eschatologie
  • Důsledky oslabení eschatologické perspektivy
  • Potřeba negativní eschatologie
  • Základní tvrzení víry mají eschatologický charakter
 • 2 Porozumět duši Evropy:
 • Co drží Evropu pohromadě? (berlínská předn.)
 • Křesťanské hodnoty v proměnách Evropy (cášská předn.)
 • Hodnoty postkřesťanské Evropy (štrassburská předn.)
 • Evropa a a její svatí (rohrská předn.)

 • 3 Od katolicismu ke katolicitě:
 • Druhý vatikánský koncil - konec katolicismu, či nedokončená revoluce? (varšavská předn.)
 • Úloha katolické univerzity v nové Evropě (lublinská předn.)
 • Papežova omluva za dějiny (římská předn.)

 • 4 Nový Areopág:
 • Evropské mluvení o Bohu a mlčení o Bohu (druhá berlínská předn.)
 • Evropské křesťanství a islám (pařížská předn.)
 • Křesťanství a svoboda - zkušenost evropského Západu (moskevská předn.)
 • Neznámý Bůh Evropy (vídeňská předn.)  

Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání) - 2003 - NLN

 • Cestou k Zacheovi
 • Příležitostné promluvy:
 • Adventní promluva v parlamentu
 • Křestni kázání pro Niké
 • Kázání na svatbě Martiny a Tomáše
 • Kázání na pohřbu Zdenky a jejích dětí, zabitých při silničním neštěstí
 • Pokání kněží
 • Promluva při mši za paní Olgu Havlovou
 • Kázání při rekviem za Ivana Diviše
 • Což nevíte, že jsem musel hrát ďábla?
 • Pocta králi komiků
 • Popelec umělců
 • Postila:
 • Advent a Vánoce:
 • První neděle adventní
 • Druhá neděle adventní
 • Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • Třetí neděle adventní
 • Čtvrtá neděle adventní
 • Slavnost narození Páně - půlnoční mše
 • Slavnost narození Páně - ve dne
 • Svátek Svaté rodiny
 • Nový rok/ Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • Svátek Křtu Páně
 • Půst a Velikonoce:
 • Začátek doby postní
 • První neděle postní
 • Druhá neděle postní
 • Třetí neděle postní
 • Čtvrtá neděle postní
 • Pátá neděle postní
 • Květná neděle
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • Velká noc Vzkříšení
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • Druhá neděle velikonoční
 • Třetí neděle velikonoční
 • Čtvrtá neděle velikonoční
 • Pátá neděle velikonoční
 • Šestá neděle velikonoční
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • Sedmá neděle velikonoční
 • Slavnost Seslání Ducha svatého
 • Z nedělí a svátků v mezidobí:
 • Slavnost Nejsvětější Trojice
 • Druhá neděle v mezidobí
 • Pátá neděle v mezidobí
 • Sedmá neděle v mezidobí
 • Osmá neděle v mezidobí
 • Desátá neděle v mezidobí
 • Dvanáctá neděle v mezidobí
 • Dvaadvacátá neděle v mezidobí
 • Třiadvacátá neděle v mezidobí
 • Čtyřiadvacátá neděle v mezidobí
 • Pětadvacátá neděle v mezidobí
 • Osmadvacátá neděle v mezidobí
 • Třiatřcátá neděle v mezidobí
 • Slavnost Těla a krve Páně
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • Slavnost Ježíše Krista Krále
 • Kázání a tázání

Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností - 2002 - NLN

 • Sám sobě otázkou
 • První cesta: Labyrintem světa
 • U apoštola Indie: Dotkni se ran, vydrž pochybnosti
 • Japonské procitnutí: Koan pro dobu po pádu zdí
 • Proměnění v Hirošimě
 • V egyptské poušti: Písek a pravda
 • Překroč Jordán: Rozlišení víry a náboženství
 • Moskva, Jeruzalém, Řím: Nad Božími hroby
 • Washington: Co to znamená "přicházející ze Západu"?
 • Zaváté cesty: Česká zbožnost a česká politika
 • Blízko pólu: Mlčení v Antarktidě
 • Druhá cesta: Labyrintem vlastního osudu
 • Na kněze, proroka a krále: Kněžská bilance
 • Politika jako duchovní úkol: Hledání hranic odpovědnosti
 • Třetí cesta: Labyrintem filozofie náboženství
 • Je tu Bůh jen pro věřící?
 • Cestou čtvrtého krále
 • Doporučená četba

Ptal jsem se cest (rozhovor, Jan Jandourek) - 1997 (1.vydání) - Portál

 • Mnoho cest Tomáše Halíka (J. Jandourek)
 • 1. Cesta k víře
 • 2. Cesta do minulosti
 • 3. Cesta jara
 • 4. Cesta ke kněžství
 • 5. Skrytá cesta
 • 6. Cesty obnovy
 • 7. Cesta nocí
 • 8. Cesty do dálky
 • 9. Cesty přemýšlení
 • 10. Tichá cesta