Dobrovolníci

Salvátorští dobrovolníci se zapojují do sociálně-charitativní činnosti pořádané spolupráci s externími charitativními organizacemi a vypomáhají ve farnosti (farní knihovna, květiny, úklid, občerstvení, technické zázemí, organizační pomoc při beneficích a větších akcích atd.)

Kdo by se rádi věnovali lidem bez domova, mohou se připojit ke komunitě Sant' Egidio a pomoci jim třeba rozdávat jídlo pro chudé (každoročně pak při vánočním obědě pro chudé)

aktuální potřeby farnosti:

hledá se koordinátor občerstvení při "kafi po mši" a koordinátor dobrovolníků při zahajovací a závěrečné oslavě akademického roku (11 x ročně)

hledá se koordinátor sociálně-charitativních akcí akademické farnosti (nárazová činnost)

hledá se pradlenka

Další příležitostná dobrovolnická pomoc: Noc kostelů – kustodi a koordinátoři; výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů... ; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; knihovna (služby, inventarizace); věcné dary – hostie, mešní víno, svíčky, papír, technika; profesní pomoc; liturgické služby (po zaškolení, není vhodné pro všechny)

Dobrovolníky koordinuje farní asistentka na adrese info@farnostsalvator.cz