Články

Všechny články

 • 20 9
  Hledáme lektory pro výuku jazyků - angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština...

  Hledáme jazykové lektory, kteří by měli zájem vést konverzační hodiny v duchu náboženských témat. Předpokládá se vytvoření společenství farníků, kteří by se scházeli nejen za účelem vylepšení jazykových dovedností, ale i kvůli možnosti debatovat nad tématy z oblasti náboženství, spirituality apod.  Pro více informací nás kontaktujte na farním mailu. Děkujeme!

  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2010 12:19
 • 20 9
  Exercicie a rekolekce na podzim 2010

  Nabízené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  15.- 17. 10. (pá-ne) Sádhana

  Praktické uvedení do meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

  19.-21.11. Víkend mezi duší a Duchem I.

  Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF.

  26.- 28. 11. (pá-ne) Ignaciánský víkend

  Adventní duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci na biblickými texty. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří ještě dosud neměli možnost se ignaciánských exercicií zúčastnit.  Doprovází Jan Regner SJ.

  15.-19. 12. Chorální exercicie

  Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uživatelům breviáře. Podnětem k meditaci zde budou žalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních a večerních chval.  Doprovází Petr Havlíček SJ, Denisa Červenková CSTF.

  *  *  *

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace(zavináč)gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2010 10:58
 • 17 9
  Vítání občánků (akademické obce)
  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2010 14:43
 • 17 9
  Noční adorace 22.10. (22.00-6.00)

  Noční adorace doprovázená texty o spiritualitě města (Pierre-Marie Delfieux, Madeleine Dêlbrel, Abbé Pierre) na téma „Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš co dělat.“ (Sk 9,6). Nejsvětější Svátost vystaví a modlitbu zahájí P. Jan Regner SJ. Adorace bude rozdělena po hodinových hlídkách, ve zbytku času je možné využít kryptu k odpočinku. Areál kostela, který je součástí areálu Klementina, je v noci uzavřen, a proto nelze odcházet a přicházet v průběhu noci. S sebou teplé oblečení, spacák a karimatku, občerstvení. Kontaktní osoba: Zita Purkrtová, [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2010 13:43
 • 17 9
  Fotomaraton Salvátor 2010

  Motto: tucet hodin – tucet témat – tucet či dva snímků.

  Proč:   Sobotní procházka Prahou nebo přírodou s otevřenýma očima a fotoaparátem trochu jinak. Hlavním smyslem soutěže je fotograficko - exerciční prožití sobotního dne. Účastníci se sami podílejí na organizaci soutěže. Fotografie sami hodnotí, mají možnost vidět, jak témata viděli a zachytili ostatní a aktivně se zapojit do přípravy výstavy vítězných fotografií.

  Zahájení: sobota 16. října 2010 v 9.30 hod.  v sakristii kostela Nejsv. Salvátora, kdy bude zveřejněno i 12 témat, jež letos vymyslí  náš kaplan a mazaný jezuita Jan Regner. Doba trvání: 12 hodin. Zakončení: 22 hodin SEČ,.   Podepsané kinofilmy a „hrací karty“ bude možné odevzdat od 19 hodin, stahování dat z karet bude probíhat ve stejném čase. Místo konání soutěže: neomezeno Pravidla: Čím můžete fotit: čímkoliv, automatem, zrcadlovkou a to jak digitální, tak analogovou, na kinofilm i středoformát. Podmínkou při focení na film je použití filmu, který se vyvolává procesem C-41 (tzn. barva i čb). · při focení digitálním – odevzdáte 12 snímků (nebo méně), na každé téma max. 1 snímek · při focení na kinofilm – odevzdáte film, na každé téma můžete vyfotit max. 2 snímky, pro celkové vyhodnocení se počítají body pouze jedné fotce ze dvou v daném tématu, a to té, která dostane více bodů. Pokud tématu přiřadíte více snímků, téma se vám neboduje. · při focení na středoformát – odevzdáte svitek s 12 snímky, ke každému tématu jeden snímek.

  Účastnický poplatek: odvíjí se podle druhu použitého přístroje a materiálu abude upřesněn na místě. Níže uvedené údaje vycházejí z cen pro rok 2009 a mohou se na místě lehce lišit.

  Materiál digi (12 snímků) - 150 Kč klasika (12 snímků) - 190 Kč klasika (24 snímků) - 330 Kč středoformát (12 snímků) - 260 Kč

  Co se děje po soutěži: filmy se nechají vyvolat ve FotoŠkoda a vyrobí se fotky velikosti 13x18 cm.

  Vyhodnocení snímků: Vyhodnocení proběhne ve středu 20.10. mezi 12 - 17h a ve čtvrtek 21.10. od 19 do 19.45 hodin. Fotky bodují sami soutěžící. Snímky se rozloží na ochozu kostela podle témat a očíslují. Každý účastník má možnost přijít a hodnotit nejlepší tři snímky z každého tématu, své fotky přirozeně nehodnotí.

  Výstava: Vítězné snímky budou vystaveny od na ochozu kostela od 31.10. Farnost vítězné fotky nechá zvětšit na velikost 30x45 cm a zarámuje.

  Jak je možné pomáhat při organizaci soutěže: · V den konání soutěže hodinu stahovat do počítače digitální snímky. · Ve středu 20.10. přijít před začátkem hodnocení a pomoci rozkládat fotky a připravit na vyhodnocení. (bude upřesněno) · V úterý 26.10. od 17 do 19h, případně i ve středu 27.10. od 14 do 17h  přijít pomoci s rámováním a věšením fotek (bude upřesněno).

  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2010 13:42
 • 17 9
  Noční pouť na Svatou Horu 8.- 9.10.2010
  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2010 13:41
 • 16 9
  Tomáš Halík: Divadlo pro anděly
  Aktuality | Martin Stanek | 16.9.2010 17:50
 • 8 9
  Zahájení akademického roku 2010/2011
  Aktuality | Martin Stanek | 8.9.2010 12:13
 • 24 8
  Obnovená fotogalerie
  Aktuality | Martin Stanek | 24.8.2010 10:46
 • 3 8
  Srpnové setkání společenství Krypta

  Společenství Krypta se v srpnu sejde ve středu 18. 8. v 19 hodin na obvyklém místě. Web Krypty

  Aktuality | Martin Stanek | 3.8.2010 12:02