Články

Statistická zpráva o pastoraci 2011

Aktuality | Martin Stanek | 29.12.2011 12:29

Statistická zpráva za rok 2011:

počet pokřtěných dětí se letos vyšplhal na 29. O Velikonocích přijalo křest a biřmování 43 dospělých, 44 dalších přijalo o týden později svátost biřmování. Osm párů si udělilo svátost manželství. Pohřby byly v našem kostele dva.

-pjf-

Komentáře