Články

Všechny články

 • 17 12
  Benefice pro sirotčinec v Kambodži: Česká mše vánoční J. J. Ryby 17.12. 19.30

  Ve středu 17. prosince od 19.30 se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Výtěžek poskytneme prostřednictvím neziskového sdružení S.O.S. Děti Kambodži na sirotčinec, s nímž farnost navázala touto cestou spolupráci v létě tohoto roku adopcí devítiletého chlapce Oroeu Nheanha. Více o S.O.S. Děti Kambodži najdete na farním webu v záložce Pomáháme.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 17.12.2014 19:30
 • 10 12
  Filmový klub: Výchozí bod/ I Origins - 10.12.

  USA 2014, Mike Cahill, anglicky, české titulky, 107 min. (Velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám., Praha 1)

  Aktuality | Jana Pláteníková | 10.12.2014 20:00
 • 10 12
  Adventní benefice Salvátorské scholy 10.12. 19.30

  Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy přispěje na podporu projektu Kuchařky bez domova organizace Jako doma, o. p. s, která nabízí lidem bez přístřeší možnost veřejně prezentovat své kuchařské umění. Vedle příležitosti vařit, kterou postrádají, tak přispívají i ke změně společenského vnímání bezdomovectví. Salvátorská schola a její přátelé vystoupí s židovskými písněmi a roráty Gaudete in Domino semper Jiřího Temla ve středu 10. prosince od 19.30.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 10.12.2014 19:30
 • 22 11
  Výlet spolku Cesta na Svatou Horu u Příbrami – sobota 22. listopadu 2014

  Cílem listopadového putování bude Svatá Hora u Příbrami – nejstarší mariánské poutní místo v Čechách. Hlavní náplní výletu bude dopolední prohlídka areálu Svaté Hory s průvodcem. Následně sejdeme po svatohorských schodech do centra Příbrami na oběd. Odpoledne se nabízí dle počasí buď procházka po okolí Příbrami, nebo návštěva galerie Františka Drtikola v místním zámečku.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 22.11.2014 08:45
 • 10 11
  Literárně hudební večer III - 10.11. 19.00
  Aktuality | Jana Pláteníková | 10.11.2014 19:00
 • 10 10
  Říjnový výlet spolku Cesta: Putování po stopách zaniklých šumavských osad 10.-12.10.

  Výletní spolek Cesta srdečně zve na víkendové putování po stopách zaniklých šumavských vesnic v okolí Sušice.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 10.10.2014 17:45
 • 10 10
  Nová" Šestidílka"

  Tip zejména pro frekventanty Kurzu základů víry, ale nejen pro ně.

  Aktuality, Základy víry | Jana Pláteníková | 10.10.2014 15:11
 • 1 10
  Akademická farnost pomáhá dětem v Kambodži

  Naše farnost v létě adoptovala prostřednictvím sdružení S.O.S. Děti Kambodži chlapce Oroeu Nheanh z kambodžského sirotčince. Na podporu sirotčince bude také věnován předvánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy, který v našem kostele 17. prosince již tradičně provede Vánoční mši J. J. Ryby. V následujícím rozhovoru se zakladatelkou sdružení S.O.S. Děti Kambodži se můžete dozvědět více o neobvyklých počátcích tohoto charitativního díla i o tom, jak a kde pomáhá dnes.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 1.10.2014 12:55
 • 21 9
  Zářijový výlet spolku Cesta do Sázavského kláštera – neděle 21. září 2014

  Cílem zářijového putování s výletním spolkem Cesta bude Sázavský klášter - centrum staroslověnské vzdělanosti a kultury ve středověkých Čechách. Tento benediktinský klášter byl založen roku 1032 knížetem Oldřichem a poustevníkem Prokopem – prvním opatem. Díky vlivu bratří Cyrila a Metoděje na našem území, i zde se slavila a pěstovala slovanská liturgie a vzdělanost ve staroslověnštině. Sázavský klášter je znám především tím, že byl právě posledním místem v českém království, kde se udržela nejdéle, než byla bezezbytku vytlačena latinským obřadem.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 21.9.2014 08:30
 • 25 3
  Mše svatá za studenty zabité na kyjevském Majdanu 25.3.

  Studentská bohoslužba 25.3. v 19h bude obětovaná za studenty zabité na kijevském Majdanu během demonstrací a nepokojů v lednu a únoru tohoto roku. Mešní intence na žádost jednoho z pacientů zraněných na Majdanu, který je ošetřován ve Vinohradské nemocnici, bude slavena za jeho osobní účasti.

  Aktuality | Jana Pláteníková | 25.3.2014 19:00