Články

Literárně hudební večer III - 10.11. 19.00

Aktuality | Jana Pláteníková | 10.11.2014 19:00


27. 10. 19:00 Hledal(a) bys v tom Nezvala?

Literárně-hudební večer I

Je obtížné obdivovat Nezvala jako člověka a zároveň je obtížné neobdivovat Nezvala jakožto básníka. Pomiňme zcela Nezvalův lidsky i politicky kontroverzní životopis a zaposlouchejme se do jeho raných básní – od mariánsky zbožných přes rouhavé, dětsky hravé i obskurní až po vizionářské. Zdá se, že mladý Nezval nehledal verše, ale verše hledaly jeho a překotně se skrze něj draly na svět: „Můj Bože, milý Bože, ten život utíká, připrav mi v ráji lože a k němu budíka.“ Otvírala se mu spousta cest, a když si tu svou konečně vybral, budík nezazvonil.

Kytara: Štěpán Rak

Průvodní slovo: Pavla Loucká

Recitace: Erika Merjava

3. 11. 19:00 „Byla krásná, až to k víře není….“

Literárně-hudební večer II

Sbírka Naše paní Božena Němcová vyšla v roce 1940. František Halas se snažil ukázat hodnotovou oporu ničeného Československa. Básně ale vypovídají i o jeho úctyplném a citovém vztahu k ženě, jejíž „srdce bažilo být velmi milováno“.

Hudba: Pražské violové duo − Tomáš Hanousek a Jakub Macháček (skladby od Jiřího Laburdy)

Recitace: Michal Ježek

 10. 11. 19:00 Les bez stromů

Literárně-hudební večer III

Být není lehké… být básníkem a mužem znamená býti lesem bez stromů a vidět…“ Výborem veršů Les bez stromů psal Vladimír Holan v letech 1949-1955, kdy nesměl veřejně publikovat.  Holan (1095-1980) byl básník, jehož nejvlastnějším stylem byla meditace. Díky ní vnímal dění jako neustálou oscilaci mezi dobrým a zlým, plynutím času a věčností. Večer se bude snažit ukázat i básníkovu práci s biblickou látkou a jeho pověstnou jazykovou tvořivost.

Hudba:  Eva Nachmilnerová (vlastní improvizace na housle, gambu a možná i na čínskou flétnu)

Recituje: Michal Ježek

 

Související články

Jana Pláteníková

Komentáře