Články

Všechny články

 • 19 12
  Kázání Mons. Tomáše Halíka v den, kdy zemřel Václav Havel

  Obě kázání Mons. Tomáše Halíka z neděle 18. 12. 2012 naleznete v audio archivu.

  Aktuality | Martin Stanek | 19.12.2011 11:06
 • 19 12
  Requiem akademické obce za Václava Havla - 20.12. 2011 - 19.00
  Aktuality | Martin Stanek | 19.12.2011 10:58
 • 15 12
  Vánoční prohlášení prof. Tomáše Halíka: Hájka udělám svým kancléřem

  "V souvislosti s možnou přímou volbou prezidenta se znovu vynořuje na předním místě mezi možnými kandidáty jméno prof. Tomáše Halíka. Na otázku ČTK, zda by kandidaturu přijal, Tomáš Halík dnes odpověděl: "Už jsem o tom neuvažoval, avšak nedávné útoky pana Petra Hájka natolik zvýšily mou popularitu ve společnosti, že kandidaturu znovu zvažuji.  Navíc kdyby se panu Hájkovi skutečně podařilo prokázat, že nejsem knězem, padla by  jediná námitka, která byla dosud proti mé kandidatuře vznášena. V této souvislosti však musím přiznat to, co dříve nebo později stejně vyjde najevo: Petr Hájek je ve skutečnosti mým dlouhodobým agentem na pražském Hradě. Má za úkol diskreditovat Václava Klause, zvyšovat mou popularitu v národě a v poslední fázi mne osvobodit od překážky antiklerikálních předsudků. V případě svého zvolení prezidentem uvažuji o tom, že ho ponechám v úřadu vícekancléře pro komunikaci, v němž se tolik osvědčil, nebo ho dokonce jmenuji kancléřem. Výzva arcibiskupa Duky, abychom se s Hájkem smířili, je tudíž zcela nemístná: Hájek je ve skutečnosti můj dobře placený člověk na Hradě. Pokud po tomto odhalení ztratí své místo v hradní kanceláři, nabízím mu do voleb výhodné místo kostelníka v kostele Nejsv. Salvátora. 

  V této souvislosti obměňuji známé heslo: Humor a pravda musí zvítězit nad blbostí a nenávistí

          S přáním všeho dobrého do nového roku Tomáš Halík"

  více ke kauze:

  www.impuls.cz/clanek/video-tomas-halik-krize-je-pro-lidstvo-sance/231975

  http://www.lidovky.cz/hajek-a-halik-jsou-adventni-certi-mini-duka-fjj-/lndomov.asp?c=A111213121532lndomov_mev

  Aktuality | Martin Stanek | 15.12.2011 13:20
 • 12 12
  Brněnská přednáška Mons. Halíka

  Přednáška Mons. Tomáše Halíka s názvem Spiritualita pro naši dobu.  Brno, Fakulta sociálních studií MU 5.12. 2011.

  Aktuality | Martin Stanek | 12.12.2011 09:43
 • 8 12
  Nabídka duchovních cvičení zima 2011/ jaro 2012

  Nové termíny a ceny duchovních cvičení.

  Všechny dosud vyhlášené kurzy jsou plné (až do 22.února 2012 včetně), lze se však ještě přihlásit mezi náhradníky Filmových exercicií

  11.-15.ledna. Upozorňujeme zájemce, že kolínský exerciční dům zvýšil plnou cenu na 500 Kč na první noc a 400 Kč za následující noci. Zdražení se netýká studentů, pro ně cena zůstává 400 Kč za první noc a 300 Kč za následující noci.

  Uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Přihlašuje se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte název a datum kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Filmové exercicie (obsazené, ale možnost hlásit se mezi náhradníky)Kolín, 11.-15.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF.Individuální meditace nad filmem (s návodem), každý večer jeden film, dopolední přednáška a debata o filmu, odpoledne možnost vidět film znovu. Možnost denní bohoslužby a individuálního rozhovoru s vedoucím kurzu. Začátek kurzu ve středu v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].
   
  „Devotio postmoderna", 23.-26.února 2012 (čt-ne)Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým elementům katolické spirituality jako rozjímaní, modlitba růžence, adorace atd. (nebo s nimi mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 1.000 Kč, ostatní 1. 300 Kč. Přihlášení na [email protected].
   
  Kontemplativní víkend, 9.-11.3. (pá-ne)Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Studenti 700 Kč, ostatní 900 Kč. Přihlášení na [email protected].
   
  Postní dvojvíkend, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2x pá-ne)Kurz duchovních cvičení připravený přednostně pro ty, kdo stojí o delší navazující kurz, ale nemohou přijet v pracovních dnech. Druhý víkend bude navazovat na první. Obvyklá sestava polečných a individuálních cvičení a meditací s nadějí, že soustředění a čas na meditaci účastník najde i v pracovním týdnu mezi víkendy. Vedou Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.200-1.300 Kč, ostatní 1.600-1.700 Kč (pokusíme se vyhnout dvojímu placení ceny za "první noc"). Přihlášení na [email protected].
   

  Aktuality | Martin Stanek | 8.12.2011 17:00
 • 5 12
  Besídka a předvánoční bazar spojený se zdobením stromů do kostela 18.12.

  Srdečně vás zveme na předvánoční bazar, kam si mezi 15.15 a 19.30 hodinou můžete přijít vyměnit či prodat knihy, které jste již přečetli, oblečení, které vás už omrzelo a drobnosti, kterými byste možná udělali radost jiným. Farnost přidá výprodej starších knih a malé občerstvení. Při té příležitosti můžete v kostele pomoci ozdobit vánoční stromy či pomoci nějaké ozdoby vyrobit. Všichni, kdo by s bazarem a zdobením stromů chtěli pomoci, budou vřele vítáni – bližší info na farním mailu.

  Po večerní mši pak navážeme již tradiční besídkou, kde si můžete  vyměnit dárky, seznámit se s ostatními farníky a předvánočně si popovídat u šálku čaje či kávy.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 10:04
 • 5 12
  Benefice na varhany – J.Jan Ryba: Česká mše vánoční 14.12. (19.30)

  Ve středu 14.12. se v 19.30 uskuteční již tradiční benefiční vystoupení Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Zazní pravda poněkud neliturgicky Rybova mše vánoční (J.J.Ryba byl zřejmě po krátký čas varhaníkem našeho kostela) pod taktovkou dirigenta Haiga Utidjiana.  Sólisté: Věra Poláchová, soprán; Kateřina Jalovcová, alt; Ondřej Socha, tenor; Petr Sejpal, bas. Varhany: Andrea Turečková.

  Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován stále ještě k dofinancování záchrany našich varhan.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 10:00
 • 5 12
  Benefice naší scholy 12.12. (19.00)

  Srdečně vás zveme na adventní benefici naší scholy, která zazpívá adventní písně salvátorských autorů a další program (Benjamin Britten: Ceremony of Carols; české a moravské lidové koledy).

  Účinkují: Salvátorská schola, Hedvika Mousa Bacha, Robert Hugo, Anežka Kyselková, Václav Vaněk, Hélène Alby. Salvátorskou scholu řídí: Michal Reiser a Robert Hugo. Výtěžek z koncertu podpoří projekty SIRIRI o. s. ve Středoafrické republice.

  (SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Spolupracuje s misií řádu bosých karmelitánů, která zde působí již čtyřicet let. V roce 2011 SIRIRI vystavěla ve městě Bozoum školu s kapacitou 200 žáků. Rok studia jednoho žáka tu stojí 700 Kč.)

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 09:49
 • 5 12
  Mikulášská návštěva v LDN vinohrady 5.12.

  Jako každý rok, i letos navštívíme v adventu nemocné, kteří tento čas tráví v léčebně dlouhodobě nemocných. Je to příležitost zastavit se ve shonu, který nám vnucuje tento svět a darovat trochu své pozornosti a dobré slovo lidem, kteří žijí ve zcela jiném světě. Toto setkání je často oboustranným obohacením. Přivítáme tedy zájemce, kteří by chtěli vzít hudební nástroj či doprovodit návštěvu svým zpěvem. Návštěva se uskuteční 5.12. od 16.00 do cca 19.00. Je nutno se registrovat na [email protected], kde dostanete i další podrobné informace.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 09:45
 • 2 11
  Adventní rekolekce (nejen) pro biřmované
  Aktuality | Martin Stanek | 2.11.2011 12:21