Články

Noc kostelů u Salvátora 2013

Aktuality | Martin Stanek | 6.5.2013 11:56

Píseň písní u Nejsvětějšího Salvátora

pátek 24. května 2013, 20.00 – 24.00  plakát ke stažení Během letošní Noci kostelů u Nejsv. Salvátora zazní prostorová skladba Slavomíra Hořínky inspirovaná biblickou Velepísní lásky a současným přebásněním tohoto starobylého biblického hymnu Danielem Rausem. Hudba a slova naplní chrám, který se stane světem, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém, ale i strach a úzkost z propasti, která se otevírá mezi nimi. Originální projekt komponovaný speciálně pro zdejší kostel představí Orchestr BERG s dirigentem Peterem Vrábelem. Fragmenty použitých textů připomínají liturgické sekvence, také pohyb herců a zpěváků v kostele navazuje na starobylou tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka, neboť láska duchovní i fyzická jsou nedílnou součástí křesťanské cesty životem. 

Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru na text Písně písní v přebásnění Daniela Rause Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent; Barbora Sojková - soprán, Marian Krejčík – baryton; Helena Dvořáková - Milá, Lukáš Hlavica - Milý Teresie Bečková a Norbert Schmidt - koncept Magdalena Bartáková - výtvarná spolupráce, Vladimír Burian - lightdesign Světová premiéra skladby Slavomíra Hořínky Umírám láskou i celkový koncept salvátorské Noci kostelů 2013 je společným projektem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, Orchestru BERG, Českého rozhlasu a Centra teologie a umění při KTF UK. Kostel je otevřen od 20 do 24 hodin. Během večera se návštěvníkům otevře také „klementinská Via Sancta“, nečekané prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta.

Program    Noci kostelů 2013 u Nejsv. Salvátora:


20.00           VrstvNoc kostelů - Salvátor 2012ení kostela:  komentovanou prohlídku prostorem Nejsv. Salvátora vede Martin Staněk
21.00           Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru
22.00           Zahrada Pavlíny Lörinczové v presbytáři a chorální ozvěny touhy v kostele
22.00           V kryptě kostela bude čtena celá Píseň písní v přebásnění Daniela Rause
23.00           V kryptě promítání krátkého animovaného  filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená, který byl taktéž inspirován Písní písní

Komentáře